Donatie

Donaties kunt u doen via bankrekeningnummer 1212.87.033 ten name van ‘IHBV’ te Delft onder vermelding van ‘donatie IHBV’. U kunt uw donatie ook ten goede laten komen van een bepaald project. Dit dient u dan duidelijk op uw overschrijving aan te geven.

IBAN-gegevens:

IBAN = NL15RABO0121287033
BIC = RABONL2U

Uw donatie is (in bepaalde gevallen) aftrekbaar van de belasting. Zie hiervoor www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Het IHBV heeft van de belastingdienst de erkenning als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) gekregen. Daarmee wordt het vrijgesteld van de heffing van schenkingsrecht.

Het RSIN-nummer (sofinummer voor rechtspersonen) van het IHBV, dat u nodig heeft bij uw aangifte inkomstenbelasting is 8223 83 962

Voor vragen over donaties (en over sponsoring) kunt u zich wenden tot: [email protected]