Hulpverleners

Hulpverlenerslijst

Het IHBV vertoont op deze site een overzicht per provincie van hulpverleners die zelf aangeven met hoogbegaafde volwassenen te werken.

Het IHBV geeft geen informatie over het hulpverleningsaanbod voor hoogbegaafde kinderen (tot 16 jaar). Daarvoor kunt u terecht bij het ECHA-netwerk.

Disclaimer

Het doorgeven van namen van hulpverleners door het IHBV houdt geen goedkeuring door of namens het IHBV voor deze hulpverleners in. De betrokken hulpverleners hebben aangegeven belangstelling te hebben in en/of ervaring te hebben met het werken met hoogbegaafde volwassenen. Als u contact met hen opneemt, dient u zich er zelf van te vergewissen of hun aanbod past bij uw hulpvraag.

Lijstbeheer

Hulpverleners die op deze lijst opgenomen of verwijderd wensen te worden, of die hun gegevens wensen te veranderen, kunnen contact opnemen met: [email protected]

Hulpverlenerslijst per provincie

Aanmelden nieuwe hulpverlener