01-02-2019 HB-Café Zeeland (Middelburg): Hoogbegaafdheid en Succesangst

Stel je wel eens belangrijke dingen uit? Ben je wel eens bang om arrogant over te komen?
Doe je je wel eens minder slim voor dan je bent? Kom dan vrijdag 1 februari naar HB-café Zeeland in Middelburg, want dat zou je wel eens succesangst kunnen hebben. Samen met Sandra Leefmans, expert op dit gebied, gaan we aan de slag om succesangst de baas te worden.

Succesangst is niet hetzelfde als faalangst. Bij faalangst ben je bang dat je het niet goed doet, fouten maakt, het verknalt. Bij succesangst ben je bang dat je het wel goed doet, het beter doet zelfs dan een ander. Je zal toch maar met je hoofd boven het maaiveld uitsteken… Heb je dat wel verdiend? En dus stel je uit, doe je zo min mogelijk je best, maak je liever fouten en verknal je het, bewust of onbewust. Iedereen die in staat is zich een doel te stellen kan angst hebben dit doel niet te behalen, faalangst, en angst hebben dit doel wel te behalen, succesangst. Getalenteerde mensen – ook hoogbegaafden – kunnen meer last hebben van succesangst, omdat de kans dat ze met hun talent boven het maaiveld uitsteken groot is.

Tijdens de interactieve workshop bij het HB-café Middelburg bekijken we samen met gastspreker Sandra Leefmans wat succesangst is en welke invloed het kan hebben op jouw leven. We bekijken de achtergronden en verschijningsvormen van succesangst en je gaat aan de slag met verschillende opdrachten en oefeningen. Je zet een eerste stap
om succesangst de baas te worden.

Sandra Leefmans (1972) is momenteel de belangrijkste expert in Nederland op het gebied van succesangst bij hoogbegaafden. Ze is adviseur, trainer en coach bij Prismatis en auteur van het in maart 2018 verschenen boek “Te slim om te slagen; over succesangst bij hoogbegaafden”. Haar werkboek “Slim en toch slagen” zal binnenkort verschijnen.

Locatie: Café Le Penseur, Varkensmarkt 15, 4331 LA Middelburg Middelburg
Entree: € 17,50 per persoon, inclusief koffie/thee/water. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Zaal open: 19:00 uur; aanvang programma 19:30 uur. Einde programma 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.
Maximum aantal deelnemers: 30

Aanmelding:
Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen.

Wanneer een HB-café is volgeboekt, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het wachtlijstformulier in te vullen. Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact met je op wanneer er een plek beschikbaar komt.