02-11-2018 HB-Café Zeeland (Middelburg): Wat zég je nou eigenlijk?

Voel jij je vaak onbegrepen? Frustreert dat onbegrip jou en zorgt het er zelfs voor dat jij je anders en alleen voelt? Kom dan vrijdag 2 november naar HB-Café Zeeland in Middelburg. Door inzicht in je eigen manieren van communiceren en kennis uit de communicatietheorie kan je tot wederzijds begrip komen en na afloop kan je hierover met gelijkgestemden van gedachten wisselen.

Hoogbegaafden praten vaak net zoals ze denken. Snel, chaotisch, divergent of ver vooruit. Dit zorgt in de communicatie met anderen vaak voor ruis op de lijn: de ander kan de woorden niet goed duiden en de hoogbegaafde voelt zich niet begrepen. Deze grote bron van frustratie in samenwerking en op het sociale vlak is onderwerp van gesprek tijdens het HB-café Zeeland op vrijdag 2 november 2018.

Waar communicatie hét middel is om met anderen in verbinding te staan en je plek te vinden in de maatschappij, is het voor veel hoogbegaafden soms juist een struikelblok in de omgang met anderen. Vanuit het gebrek aan wederzijds begrip voelt de hoogbegaafde zich anders en al snel alleen, met alle gevolgen van dien. Tijdens dit HB-Café gaan we onderzoeken waar het nou eigenlijk misgaat in de communicatie met anderen. Wat maakt dat mensen elkaar niet begrijpen. En hoe kun je met kennis uit de communicatietheorie en inzicht in je eigen manieren van communiceren oefenen om in het vervolg meer onderling begrip te hebben.

Dit HB-café wordt geleid door Maïa van der Meer, coach van Meer Coaching & Advies. Vanuit haar verleden als docent Communicatiemanagement en trainer Communicatieve Vaardigheden neemt ze inzichten mee uit communicatietheorieën, waar je als hoogbegaafde je voordeel mee kunt doen. De avond biedt geen kant-en-klare oplossingen voor de communicatie met anderen. Het is vooral bedoeld als een verkenning van mogelijke hobbels, drempels en valkuilen in jouw dagelijkse communicatie.

Locatie: Café Le Penseur, Varkensmarkt 15, 4331 LA Middelburg Middelburg
Entree: € 17,50 per persoon, inclusief koffie/thee/water. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Zaal open: 19:00 uur; aanvang programma 19:30 uur. Einde programma 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.
Maximum aantal deelnemers: 30

Aanmelding:
Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen.

Wanneer een HB-café is volgeboekt, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het wachtlijstformulier in te vullen. Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact met je op wanneer er een plek beschikbaar komt.