09-03-2015: Exentra Café in Berchem (Antwerpen)

Logo-Exentra

Exentra organiseert het eerste Exentra-café voor hoogbegaafde volwassenen (hieronder worden volwassenen verstaan die zich herkennen in de beschrijving van hoogbegaafdheid) maar ook partners, collega’s, vrienden, ouders en volwassen kinderen.

 

Het Exentra cafe duurt 2 tot 2,5 u en bestaat uit:

  • Een spreker die het gekozen onderwerp van de avond komt toelichten
  • Een interactief deel dat kan bestaan uit een open discussie, een geleide ervaringsuitwisseling, casus voorleggingen, vraagstellingsrondes in 2 richtingen.
  • Gelegenheid tot een informele borrel

Sprekers: prof. dr. Tessa Kieboom prof. dr. ir. Kathleen Venderickx

Volgend onderwerp staat op 09/03/2015 op de agenda:

  • Hoe uit hoogbegaafdheid zich als kind en hoe vertaalt zich dat op de werkvloer?

Deze Exentra café’s dienen 2 doeleinden:

  • Enerzijds willen we de kennis die we vergaren door onze werking en het wetenschappelijk onderzoek dat we uitvoeren aan de UHasselt delen met iedereen die het onderwerp hoogbegaafdheid op de werkvloer nauw aan het hart ligt
  • Anderzijds is dit een manier om het nog in de kinderschoenen staande onderwerp “hoogbegaafdheid op de werkvloer” te voorzien van de nodige ervaringen van iedereen die er meer bezig is en om te kijken waar de noden voor verder onderzoek het hoogst is.

De Exentra café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.

Locatie: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem – aula 2
Aanvang: 19.30u
Inschrijving verplicht.
Bijdrageprijs: 25 Euro per persoon

Na de lezing is er de mogelijkheid om op eigen kosten een informeel drankje aan de bar te blijven nuttigen om het gesprek onder elkaar verder te zetten of nieuwe onderwerpen aan te kaarten.

Uw inschrijving wordt definitief na storting van het verschuldigde bedrag op rekening nummer BE87 0016 6994 2094, BIC Swift code GEBABEBB van EXENTRA VZW – Grote Steenweg 40 – 2600 Berchem met vermelding: naam + Exentra cafe 09/03/2015

Inschrijven via deze site