Slimme senioren; Informatiebijeenkomst op 11-03-2020

In het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid organiseert het IHBV opnieuw een informatie- en discussiebijeenkomst over het herkennen van hoogbegaafdheid bij senioren en hun zoeken naar zingeving en langdurige verbinding.

Doelgroep
Senioren die zich (mogelijk) herkennen in de kenmerken van hoogbegaafdheid, familieleden en naasten van deze mensen, mantelzorgers, zorgprofessionals die met ouderen werken en andere geïnteresseerden.

Dag, locatie en tijd
Datum: 11 maart 2020

Locatie: Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148, 3583 LJ Utrecht. Grand Café. Bij de ingang direct links.
Bereikbaar via openbaar vervoer vanaf Utrecht Centraal Station via alternatieve routes want wegens werkzaamheden is de Oudwijkerdwarsstraat momenteel opgebroken. Check een OV-planner. 

Kosten: 5 euro p.p. (dekking van de kosten).

Er zijn twee identieke sessies die elk anderhalf uur duren
12.30 tot 14.00 uur
15.00 tot 16.30 uur

Maximum 25 deelnemers per sessie.

Aanmelden
Wil je zeker zijn van een plaats, dan kun je je aanmelden via https://ihbv.nl/evenementen/. Kies daar voor het evenement met het tijdstip van je keuze.

Programma per sessie
Noks Nauta: Wat weten we over hoogbegaafde senioren?
Gemma Geertshuis: Wat willen hoogbegaafde senioren?
Marieke Schuurman: Wat doen hoogbegaafde senioren?

Na deze inleidingen gaan we actief in discussie met de aanwezigen over het herkennen van behoeften en mogelijkheden om aan die behoeften te voldoen. De opbrengsten van die discussies nemen we mee voor nieuwe projecten.

Toelichting bij het programma
Sinds 1987 is er groeiende aandacht voor de herkenning en erkenning van behoeften van hoogbegaafde kinderen en hun specifieke behoefte. De aandacht voor hoogbegaafde volwassenen kwam later, pas na 2002 op gang. Voor hoogbegaafde senioren is nog maar weinig aandacht. De hoogbegaafde senioren van nu zijn vaak niet herkend als zodanig, ze weten niet dat ze kenmerken van hoogbegaafdheid hebben, en zij en hun omgeving weten ook niet dat ze andere behoeften hebben dan gemiddeld. Zo kan sociaal isolement ontstaan en is hun psychisch welbevinden niet optimaal. Dat kan worden versterkt wanneer er mobiliteitsproblemen en zorgbehoeften bij komen.

Juist in deze levensfase is het, bijvoorbeeld na het wegvallen van betaald werk, of na verlies van een partner of andere naasten, van groot belang om te weten wat je behoeften zijn om je leven zin te geven en om langdurige en veilige verbindingen met anderen aan te gaan.

Mensen die in de zorg voor ouderen werken, kunnen er op een andere manier tegenaan lopen dat dit mensen zijn met andere behoeften die soms moeilijk aansluiten bij anderen en zich niet op hun gemak voelen.

Vragen die hoogbegaafde ouderen zichzelf vaak stellen, zijn bijvoorbeeld:

Wat zijn mijn eigen behoeften, wat geeft mijn leven zin? Zijn mijn opgebouwde netwerken nu nog beschikbaar? Hoe ga ik op zoek naar gelijkgestemden? Welke activiteiten passen bij mijn interesses? Hoe en waar kan ik langdurige en veilige verbindingen met andere aangaan? En bij opname in een zorginstelling: Waarom voel ik geen aansluiting bij andere bewoners?

Naasten en zorgverleners van deze senioren vragen zich bijvoorbeeld af:

Hoe kan ik mijn partner of ouder steunen en een zinvolle dagbesteding vinden? Hoe kom ik erachter wat voor deze persoon echt van belang is? Welke belangstelling heeft deze persoon? Waarom is deze senior zo lastig in de omgang? Waarom wil hij of zij niet me de andere bewoners koffie drinken? Waarom heeft deze persoon altijd overal commentaar op?
Met meer kennis over hoogbegaafde senioren in verschillende fases van het ouder worden en het verspreiden daarvan kan het welbevinden verbeterd worden.

In deze bijeenkomst bieden we kennis over hoogbegaafde senioren en gaan we met de deelnemers in gesprek om ook hun behoeften en wensen in kaart te brengen.

Sprekers
Deze bijeenkomst is een initiatief van de Werkgroep Hoogbegaafde Senioren vanuit het IHBV, die bestaat uit:

Noks Nauta, arts niet praktiserend en psycholoog. Zij verzamelt en verspreidt sinds 2000 kennis over hoogbegaafde volwassenen en senioren. Zij is ere-bestuurslid van het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen). Zij publiceerde verschillende artikelen over hoogbegaafde senioren en entameerde diverse projecten over deze doelgroep. Zie: https://ihbv.nl/category/projecten/hb-senioren/

Gemma Geertshuis, Gemma Geertshuis, coach en gespecialiseerd in het begeleiden van 50plussers, hoog sensitieve en hoogbegaafde mensen. Eigen praktijk in levensvraagstukken: www.blauwediamant.nl. Initiator HB-Café Utrecht.

Marieke Schuurman – van der Heyden, seniorencoach en orthopedagoog in eigen praktijk www.leef-tijd.com , voorzitter van het Landelijk Netwerk Seniorencoaches www.lns-seniorencoach.nl . Bestuurslid oudervereniging Pharos 1987 – 1991.

De leden van de werkgroep staan hier als vrijwilligers.