Aandacht voor hoogbegaafde studenten aan de Open Universiteit

OU

De Open Universiteit wil aandacht gaan besteden aan hoogbegaafde studenten. In een artikel in het blad Modulair (3 februari 2012) beschrijven Noks Nauta (IHBV) en Leonie Heldens (regionaal studievoorlichter OU) in het kort de vragen die veel hoogbegaafde studenten zichzelf stellen, zoals: Wat is er toch met mij aan de hand? of: Waarom haal ik de tentamens niet terwijl ik de stof wel beheers?

Vaak weten deze studenten dan nog niet dat ze hoogbegaafd zijn. Herkennen van je eigen hoogbegaafdheid is van belang om effectiever om te gaan met je kwaliteiten.

De OU wil graag verkennen of ze zo nodig gerichte ondersteuning kan gaan bieden en organiseerde daarom op 24 maart 2012 een bijeenkomst over dit thema.

Klik hier voor het artikel