Hallo HB-Café-vrijwilligers!

Op deze pagina kun je de afrekening voor jouw HB-Café indienen. Dit formulier komt terecht bij [email protected] én bij de administratie, zodat die de declaraties en facturen kan verwerken. Er gaat ook een cc naar de penningmeester.

Als er geen vragen zijn over jouw afrekening, ontvang je geen nadere terugkoppeling dan de bevestiging dat we hem hebben ontvangen.

Voor de duidelijkheid geven we hieronder nog even de organisatorische richtlijnen voor een HB-Café:

  1. De opbrengsten van alle HB-Cafés vormen een belangrijke inkomstenbron voor het IHBV.
  2. Hoe lager de kosten, hoe hoger de opbrengsten.
  3. Sprekers op een HB-Café spreken in principe gratis. In uitzonderingsgevallen kan een vergoeding van maximaal € 125,- worden overeengekomen.
  4. Een IHBV-vrijwilliger ontvangt nooit een sprekersvergoeding (ook niet bij een ander HB-Café) en declareert eventuele reiskosten met het declaratieformulier.
  5. Een externe spreker ZONDER sprekersvergoeding declareert de eventuele reiskosten met het declaratieformulier.
  6. Een externe spreker MET sprekersvergoeding stuurt een factuur, inclusief de eventuele reiskosten. Dus in dat geval de reiskosten NOOIT via het declaratieformulier.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je die stellen via [email protected].

Succes!

Bestuur IHBV