Hallo HB-Café-vrijwilligers!

Op deze pagina kun je de begroting voor jouw HB-Café indienen. Dit formulier komt terecht bij [email protected], met een cc. naar de administratie en de penningmeester. Zodra je deze verstuurt, krijg je binnen drie dagen reactie.
Voor de duidelijkheid geven we hieronder nog even de organisatorische richtlijnen voor een HB-Café:

  1. De opbrengsten van alle HB-Cafés vormen een belangrijke inkomstenbron voor het IHBV.
  2. Hoe lager de kosten, hoe hoger de opbrengsten.
  3. Sprekers op een HB-Café spreken in principe gratis. In uitzonderingsgevallen kan een vergoeding van maximaal € 125,- worden overeengekomen.
  4. Een IHBV-vrijwilliger ontvangt nooit een sprekersvergoeding (ook niet bij een ander HB-Café) en declareert eventuele reiskosten met het declaratieformulier.
  5. Een externe spreker ZONDER sprekersvergoeding declareert de eventuele reiskosten met het declaratieformulier.
  6. Een externe spreker MET sprekersvergoeding stuurt een factuur, inclusief de eventuele reiskosten. Dus in dat geval de reiskosten NOOIT via het declaratieformulier.

Na afloop van je HB-Café stuur je een afrekening via het afrekenformulier.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je die stellen via [email protected].

Succes!

Bestuur IHBV