Bestuurswijzigingen IHBV

Per 1 juli 2017 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Nadat eerder dit jaar Jacqueline Wielemaker als bestuurslid gestopt was, gaf penningmeester Angeline Evers recent aan haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen. Daarnaast was reeds sprake van een vacature voor een nieuwe functie vrijwilligersbeleid binnen het bestuur.

Reden voor Noks Nauta en Rianne van de Ven om op 22 mei een vergadering te beleggen met een aantal beoogde nieuwe bestuursleden. Tijdens deze bijeenkomst is besproken dat vanwege de groeiende aandacht voor het onderwerp ‘Hoogbegaafdheid bij Volwassenen’ en het grote aantal activiteiten, HB-Cafés en projecten, het zinvol zou zijn om het bestuur uit te breiden en in te richten op de toekomst.

Tijdens een tweede overleg op 18 juni is de nieuwe bestuursstructuur van het IHBV vormgegeven en de bestuursfuncties zijn per 1 juli als volgt ingevuld:

Voorzitter: Rianne van de Ven (ICT)
Secretaris: Edith Trieblinig (Evenementen)
Penningmeester ad interim: Petra Heeren-Hoff (PR & Communicatie, Hulpverleners)
Algemeen bestuurslid: Noks Nauta (Onderzoek, Internationaal)
Algemeen bestuurslid: Suzanne Remmers (Vrijwilligersbeleid, HB-Cafés)

NB: Bij alle bestuursleden zijn aandachtsgebieden ondergebracht (tussen haakjes achter de naam van de persoon) en deze zullen in het komend half jaar nader uitgewerkt worden.

We bedanken Angeline voor haar inzet als penningmeester het afgelopen jaar, en zijn erg enthousiast dat ze als vrijwilliger betrokken blijft en de financiële boekhouding van de stichting zal blijven voeren. Ook danken we Marlène van den Camp en Nick Grooff voor hun bijdragen aan de productieve werksessies waarin dit bestuur tot stand is gekomen.

Het nieuwe bestuur heeft er ontzettend veel zin in! Uiteraard houden we je via de nieuwsbrief en deze website op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een vacature voor penningmeester zal binnenkort op de site verschijnen.

Korte beschrijvingen van de bestuursleden lees je hier.