Bericht lezen

06-10-2017 HB-Café Zeeland (Middelburg): Een introductie op de theorie van positieve desintegratie (Dabrowski)

Op vrijdag 6 oktober is er weer een HB-Café in Zeeland. Lotte van Lith komt spreken over de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski. Dabrowski schetst een ontwikkeltraject waarbinnen intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving op een positief stimulerende wijze worden begrepen. Emotie en cognitie komen daarbij samen, en krijgen in elkaars licht een verlengde betekenis.