Search
Close this search box.

Waar zit jouw ‘Rode knop’ op het werk?

Weet jij waar jouw ‘Rode knop’ zit op het werk? Wanneer jij je gaat ergeren en jouw alarmknop afgaat? Als je dat weet, kun je wellicht op tijd iets doen om het niet te laten escaleren. Om er zicht op te krijgen hoe dat bij hoogbegaafden zit, voerden Erik Visscher, Noks Nauta en Ido van […]

Burn-out bij hoogbegaafden

In het najaar van 2015 en winter 2016 zijn oproepen geplaatst voor deelname aan het onderzoek naar burn-out bij hoogbegaafden, uitgevoerd door Akkelijn Elshof voor haar masterthesis Strategisch HRM aan de Radboud Universiteit in opdracht van het IHBV. Het onderzoek is nu afgerond en de resultaten zijn beschikbaar op deze website. Het onderzoek zal ook […]

Frans Corten: De juiste mens op de juiste plek

In het vakblad Arbo (nr 9, 2015, Vakmedianet) verscheen een artikel, geschreven door Frans Corten, loopbaanadviseur bij Werk en Waarde en lid van ons Comité van Aanbeveling: De juiste mens op de juiste plek. Belgische KernTalenten geven concrete handvatten. Lees het hier.

Levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van hoogbegaafden

Begin december 2015 voltooide Janet van Horssen haar masterthese levenslooppsychologie aan de Open Universiteit. Een interessante conclusie uit haar onderzoek is dat de ontwikkeling van het zelfbeeld van hoogbegaafden gedurende hun levensloop lijkt af te wijken van de gangbare patronen. Hoe groot de invloed van hoogbegaafdheid is, is deels afhankelijk van de betekenis die men […]

De relatie tussen hoogbegaafdheid en PTSS

Omdat er onder hoogbegaafden en mensen die werken met hoogbegaafden het vermoeden bestaat dat er bij hoogbegaafden met een diagnose PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) een verband zou kunnen zijn tussen de hoogbegaafdheid en de PTSS heeft het IHBV verzocht om dit nader te verkennen. Manon Savelkoul en Noks Nauta schreven een samenvatting van het […]

Hoogbegaafd én een uitkering, hoe kan dat?

Een artikel geschreven door Noks Nauta en Karel Steijger voor mensen die werken in de re-integratie én voor hoogbegaafden die zelf te maken hebben met re-integratie. Klik hier om het artikel als pdf te openen.

Onderzoeksrapport: Kennis over hoogbegaafde ouderen

Rebecca Aryee deed voor haar studie Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen kwalitatief onderzoek naar Kennis over Hoogbegaafde Ouderen: Wat is de bestaande kennis van professionals die werken met ouderen over hoogbegaafde ouderen en wat hebben professionals eventueel nodig aan kennis en vaardigheden op dit gebied?

Scriptie: Ongekend Intelligent

Marlies Bouwman en Mieke Geertsma schreven hun scriptie Ongekend Intelligent. Het is het resultaat is van een onderzoek naar de sociale en emotionele behoeften van hoogbegaafde senioren, in opdracht van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). De scriptie is geschreven in het kader van hun afstuderen aan de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Artikel Growing old gifted

Roeper A. (2007). Growing old gifted. In: Roeper, A. & Higgins, A. The I of the beholder. Scottsdale Arizona: Great Potential Press.