Bericht lezen

Oproep onderzoek hoge intelligentie en medicatie

Er wordt gezegd dat mensen met hoge intelligentie anders reageren op medicijnen dan mensen met een gemiddelde intelligentie. Dit is nog niet eerder onderzocht, daarom willen het instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) en het Erasmus MC mensen met hoge intelligentie over dit onderwerp vragen stellen. Hier tref je de oproep voor het onderzoek aan.

Bericht lezen

Hoogbegaafden met én ook zonder ervaring in de GGZ: korte vragenlijst invullen voor 5 oktober a.s.!

Het IHBV is bezig met het indienen van een projectidee voor een subsidie van ZonMW. In dat kader hebben we dringend behoefte aan onderbouwing met cijfers. Daarom hebben we een korte vragenlijst gemaakt voor een snelle inventarisatie onder hoogbegaafden in Nederland. Met die cijfers hopen we de noodzaak voor aandacht voor hoogbegaafdheid in de GGZ* te kunnen onderbouwen. Dan hebben …

Bericht lezen

Studiedag ‘Voor jezelf beginnen’

Frequent horen we van hoogbegaafden dat ze wel voor zichzelf willen beginnen (ondernemer, ZZP’er of freelancer worden), maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Soms zijn ze al begonnen, maar loopt het niet lekker. Natuurlijk zijn er mogelijkheden voor informatie bij de Kamer van Koophandel en zijn er ook elders trainingen en coachmogelijkheden, maar daarin wordt de hoogbegaafdheid …

Zijn er positieve aspecten aan conflicten van hoogbegaafden?

Ido van der Waal en Noks Nauta hebben de afgelopen jaren meerdere onderzoeken verricht naar (arbeids)conflicten van hoogbegaafden: conflicten op de werkplek, thuis en op school. Hierbij ging het om de negatieve aspecten van deze conflicten en wat hieraan is te doen. Omdat wij vinden dat er aan conflicten ook positieve aspecten kunnen zitten (uiteraard niet altijd), willen wij ons …

Oproep voor artikelen voor Amerikaans tijdschrift Advanced Development

Advanced Development is een tijdschrift over hoogbegaafdheid bij volwassenen, uitgegeven door The Institute for the Study of Advanced Development, Inc. De artikelen zijn ‘peer-reviewd’ en het tijdschrift wordt digitaal verspreid. Linda Silverman van het Gifted Devlopment Center vroeg ons om hun ‘call for manuscripts’ voor editie 16 ook in Nederland te verspreiden. En dat doen we graag, hierbij. Klik HIER …

Gezocht: respondenten voor interviews over hoogbegaafdheid en pesten

Over hoogbegaafdheid en pesten is nog niet veel bekend. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de effecten van pesten op de schoolleeftijd, maar ook de gevolgen van pesten op het werk. In samenwerking met het IHBV wil ik me daarin verdiepen.

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en leren op de werkplek

In het kader van een bachelorthese Psychologie doet Karel Jurgens een oriënterend onderzoek naar de vraag: “In welke mate kan het bieden van op de capaciteiten van werknemers afgestemde leermogelijkheden op de werkplek hun intenties verminderen om van baan te switchen als reactie op het niet uitkomen van verwachtingen die zij vooraf van het werk hadden.” Het idee is dat …

Oproep aan HB-ers in een uitkering

Ben je hoogbegaafd en heb je geen betaalde baan (om welke reden dan ook)? Laat het ons weten!  Er zijn veel hoogbegaafden die niet (betaald) werken en dat wel graag willen. Wij zijn vanuit het IHBV op zoek naar deze hoogbegaafden om allereerst een overzicht te maken van de aantallen hoogbegaafden in een uitkeringssituatie. Daarna starten we een project waarin …