Zoek
Sluit dit zoekvak.

Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek

In opdracht van het ministerie van OCW hebben onderzoekers van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO), CBO Talent Development (CBO), Radboud Universiteit (RU) Nijmegen en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) inzicht proberen te krijgen in de problematiek van schooluitval onder (hoog)begaafde leerlingen.
Hiervoor zijn oud-leerlingen – nu volwassenen – van het vroegere CCL (Centrum voor Creatief Leren) bevraagd.

Het onderzoeksrapport werd gepubliceerd op de website van de rijksoverheid maar is daar inmiddels niet meer raadpleegbaar. Wij hebben het rapport gedownload. Klik hier om het te lezen.