Zoek
Sluit dit zoekvak.

Column #11 Noks Nauta Don’t say the G-word

noks300x300Een nieuwe column van Noks Nauta over landscultuur en hoogbegaafdheid.

Don’t say the G-word

“Doe maar gewoon”… Veel mensen menen dat je in Nederland niet over hoogbegaafd zijn kunt praten vanwege de landscultuur, maar ik hoor dit bijvoorbeeld ook zeggen door hoogbegaafden in Duitsland. Hoogbegaafden in Europa denken vaak dat je in de USA wel gewoon kunt zeggen dat je hoogbegaafd bent en dat mensen er daar trots op zijn.
Volgens mij is dat dus niet zo. Ik was tweemaal op een conferentie van SENG (1) en mij viel op dat men daar net zo moeilijk praat over het hoogbegaafd zijn als wij: “Don’t say the G-word” zeggen ouders van hoogbegaafde kinderen daar tegen elkaar. In de USA praat men wél gemakkelijk over prestaties: diploma’s, titels, verdiensten. Daar kom je mee naar buiten. Niet met je HB zijn of je lidmaatschap van een HB organisatie.
Natuurlijk hoef je het woord ‘hoogbegaafd’ niet altijd te noemen, maar er zijn volgens mij nog teveel hoogbegaafden die hun talenten verstoppen. Leggen we reden voor het niet durven praten over onze talenten mogelijk te snel bij de landscultuur (externe attributie)(2)? Denk eens na over de Bijbelse uitdrukking: ‘Zet je licht niet onder de korenmaat’. Wellicht helpt dat om positiever met je eigen hoogbegaafdheid om te gaan.

Noten
(1) SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted): www.sengifted.org
(2) De attributietheorie is een fundamentele theorie uit de sociale psychologie. Carol Dweck baseerde daar haar ‘mindset’ op.