Zoek
Sluit dit zoekvak.

Column #23 Noks Nauta Verzoeningsleer als communicatieles

noks300x300 Lees hier hoe een recensie over de musical Nelson Mandela Noks inspireerde voor een column om de Week van de Hoogbegaafdheid mee te beginnen.

Verzoeningsleer als communicatieles

In een recensie van de nieuwe musical over Nelson Mandela (Amandla! Mandela!) lees ik over Ubuntu. Die verzoeningsleer ligt ten grondslag aan het ontstaan van de Republiek Zuid-Afrika. De regisseur van de musical: Het gaat om inleving en vergeving. Wie een conflict heeft, moet zich verdiepen in de beweegredenen van de andere partij. Dan heb je het conflict al half opgelost.

Mandela bracht dit in praktijk. De eerste keer op bezoek bij president De Klerk sprak hij hem in het Engels aan. Iemands taal leren is namelijk een vorm van inleving. De verbinding met de ander, daar gaat het om. De Ubuntu leer noemt het luisteren naar elkaar, bekijken door beider ogen, inleven.

In de Week van de Hoogbegaafdheid laten we in heel Nederland en Vlaanderen op allerlei manieren zien wat hoogbegaafdheid is. We gaan in gesprek met hoogbegaafden onder elkaar én we proberen in contact te komen met mensen die nog niet of niet veel van hoogbegaafdheid weten. Dat is misschien het lastigste. Hoe maken we die verbinding? Hoe gaan we hun taal spreken? Hoe maken we het niet-hoogbegaafden makkelijker om zich in ons in te leven? Dat zie ik als grote uitdaging!