Zoek
Sluit dit zoekvak.

Column #81 Noks Nauta | Intelligentie is geen vies woord!

Een nieuwe column van Noks Nauta.

“Ik vind het fijn dat intelligentie niet wordt genoemd”, zei iemand laatst. Het ging over een artikel over de positieve kanten van dyslexie. Ik betoogde dat mensen met dyslexie, die het goed doen op het werk bijvoorbeeld, juist de intelligentere mensen zijn. Zij kunnen hun intelligentie namelijk inzetten om op andere manieren (dan via geschreven tekst) informatie te vergaren. In het artikel stond wel de term ‘cognitieve kracht’.

Wat is er mis met het woord ‘intelligentie’? Het woord zegt wat het bedoelt te zeggen. Over het begrip is in de sociale wetenschappen consensus. Intelligentie betekent het vermogen tot leren, redeneren en het begrijpen van complexe ideeën. Op basis daarvan zijn intelligentietesten gemaakt. General intelligence, g, kan daarmee in een getal worden uitgedrukt. Laat je dezelfde persoon verschillende testen doen, dan is er een hoge correlatie tussen de scores.     

Uiteraard kun je discussiëren over de waarde van het getal. Zeker bij hoog intelligente mensen. De testen zijn immers vooral bruikbaar voor de gemiddelde groep en niet voor de uitschieters. Over intelligentie zijn helaas veel vooroordelen en de kennis erover is erg laag, ook onder psychologen. Lees het boek van Russell Warne, dan weet je er daarna veel meer over.

Warne, R.T. (2020). In the Know. Cambridge: Cambridge University Press.