17-20 april 2018 The World of the Gifted – congres en studiedagen

Samen met Novilo organiseert het IHBV een congresdag en een studiedag over de begeleiding van hoogbegaafde volwassenen op 17 en 18 april 2018 in hotel- en congrescentrum Oud London in Zeist.
Deze twee dagen maken deel uit van een vierdaags programma “the World of the Gifted” dat Novilo met meerdere partners organiseert: naast het IHBV zijn ook Feniks Talent en SENG Europe betrokken.

Congresdag 17 april

De IHBV-congresdag op dinsdag 17 april richt zich op mensen die in hun professie hoogbegaafde volwassenen tegen kunnen komen en graag meer willen weten over hoogbegaafdheid en hoe zij hoogbegaafden (beter) kunnen begeleiden. Bijvoorbeeld: Leidinggevenden, HR-managers, arbeidsdeskundigen, coaches, ggz-professionals, artsen, etc.

Naast een opening en een afsluitend panel kent deze dag drie inhoudelijke lezingen:

Noks Nauta en Patricia van Casteren over hoogbegaafdheid en werk
Hoogbegaafden hebben veel potentie om op allerlei manieren zinvol bij te dragen aan de maatschappij. Ook in betaalde arbeid. Voor hoogbegaafden zelf en voor hun leidinggevenden is het van groot belang om te weten hoe je hoogbegaafden het beste kunt inzetten, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van hun talenten en capaciteiten.

In deze presentatie komen diverse actuele onderzoeksresultaten aan bod, ook uit nog lopende onderzoeken. Samen geven die een beeld van wat hierover bekend is. De sprekers bespreken deze aan de hand van de 4A’s: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Steeds wordt de link gelegd tussen wetenschappelijke bevindingen en de praktijk.

Dé ideale functie of werkplek voor hoogbegaafden bestaat natuurlijk niet, maar het bewuster inzetten van hoogbegaafden en het passender maken van hun werksituaties zal leiden tot meer gebruik van kostbare talenten en meer levensgeluk van de hoogbegaafden zelf. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de hoogbegaafde en zijn of haar werkomgeving.

Patricia van Casteren is psycholoog Arbeid & Gezondheid en doet promotie-onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafden bij Tranzo, het onderzoeksinstituut voor zorg en welzijn van Tilburg university.

Noks Nauta is arts (niet praktiserend) en A&O psycholoog. Zij publiceert en presenteert sinds 2001 over hoogbegaafde volwassenen. Zij is mede-oprichter van het IHBV en thans ere-bestuurslid van het IHBV.

Rianne van de Ven en Janet van Horssen over het ontdekkingsproces hoogbegaafd te zijn
De meeste hoogbegaafde volwassenen van nu zijn als kind niet als zodanig (h)erkend. Niet iedere hoogbegaafde volwassene heeft daardoor een adequaat zelfbeeld en solide identiteit ontwikkeld en de ideale omstandigheden gekend om zijn of haar potentieel goed te leren kennen, ontwikkelen en benutten.

In deze lezing wordt het proces en het belang van ontdekken hoogbegaafd te zijn vanuit verschillende invalshoeken – onderzoek en praktijk – besproken. Ook wordt erop ingegaan hoe begeleiders dit proces kunnen ondersteunen.

Janet van Horssen deed kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van het zelfbeeld van hoogbegaafde volwassenen die pas op volwassen leeftijd ontdekten hoogbegaafd te zijn. Zij publiceerde hierover een e-book genaamd “Levensloopontwikkelingen in het zelfbeeld van hoogbegaafden”.

Rianne van de Ven begeleidt in haar coachpraktijk al 10 jaar hoogbegaafde volwassenen. Zij biedt begeleiding in het ontdekkingsproces van hoogbegaafd zijn. Rianne helpt hen dat te integreren in hun zelfbeeld om vervolgens gelukkiger en succesvoller (naar eigen betekenis) in het leven te staan.

Esther Backbier en Manon Savelkoul over hoogbegaafdheid en gezondheid
Lange tijd werd niet stil gestaan bij de vraag of hoogbegaafden meer, minder of wellicht andere gezondheidsproblemen ervaren dan de gemiddelde bevolking. Uit persoonlijke verhalen en vragen van hoogbegaafden, maar ook uit praktijkervaringen van bijvoorbeeld psychotherapeuten komt echter naar voren dat er mogelijk sprake is van een hogere fysiologische gevoeligheid en/of grotere psychische kwetsbaarheid. Ook zijn er aanwijzingen dat hoogbegaafdheid meegenomen moet worden voor een adequaat diagnostisch proces en een effectieve behandeling van klachten en aandoeningen.

In deze lezing wordt de meest recente kennis over de gezondheid, zorgconsumptie en zorgbehoefte van hoogbegaafde volwassenen op een rijtje gezet. Om te illustreren wat de rol van hoogbegaafdheid kan zijn in een behandelrelatie, zal uitgebreid ingegaan worden op de eerste resultaten van het nog lopende kwalitatieve onderzoek naar kenmerken die hoogbegaafde volwassenen als werkzaam ervaren binnen een psychotherapeutische relatie.

Manon Savelkoul is gepromoveerd in de Gezondheidswetenschappen en doet al jaren kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar aan gezondheid en gezondheidszorg gerelateerde onderwerpen.

Esther Backbier studeerde Gezondheidswetenschappen en promoveerde in de Psychologie. In haar coachpraktijk begeleidt ze de laatste jaren regelmatig volwassenen die niet alleen worstelen met hun hoogbegaafdheid, maar ook met diagnoses als ASS, AD(H)D, depressie of bijvoorbeeld burn-out.

Meer informatie over deze lezingen en de sprekers op de website van Novilo

Studiedag 18 april

Op woensdag 18 april zal een studiedag plaatsvinden voor professionals die al langer (minimaal 3 jaar) met hoogbegaafde volwassenen werken en hier mogelijk zelfs hun specialisme van hebben gemaakt.
Deze dag kent 2 masterclasses met internationale toppers:

Susan Daniels: Working With Gifted Adults Through the Lens of Overexcitability and Positive Disintegration
Dr. Susan Daniels is bekend van haar boek Living with Intensity. Ze is als professor “Educational Psychology and Counseling” verbonden aan California State University in San Bernardino.
Elke van Hoof: Hoogsensitiviteit en Rejection Sensitivity
Prof. dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze doceert klinisch psychologische interventies, medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en is daar coördinator van de opleiding “Hoogsensitiviteit voor Professionals”. Elke is tevens gastdocent aan de Vlerick Business School. Onlangs zijn haar boeken “Hoogsensitief”, “Eerste hulp bij stress & burn-out” en “Eerste hulp bij hoogsensitiviteit” uitgekomen.

De studiedag kent een maximum aantal deelnemers van 30 personen.

Locatie

Beide dagen vinden plaats in Zeist, in Hotel/Congrescentrum Oud London.
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist
www.oudlondon.nl

Inschrijven:

De inschrijving verloopt via de website van Novilo. Op deze website vind je ook informatie over de andere congres- en studiedagen.
Zie: https://www.novilo.nl/congres-2018/

Kosten voor de congres- en studiedag van het IHBV:
Congresdag: 195 euro
Studiedag: 295 euro
Combi: 475 euro.

Het is ook mogelijk om een congresdag met meerdere studiedagen van andere deelnemende organisaties te combineren, zie hiervoor de website van Novilo.