De ‘16%’ klopt niet!

De ‘16%’ klopt niet volgens Willem Wind

Al jaren circuleerde de uitspraak dat slechts 16% van de hoogbegaafden een universitair diploma behaalt. Maar klopt dat wel? Het cijfer werd steeds gebruikt om te laten zien dat het schoolsysteem niet passend is voor deze doelgroep.

Op de website http://ikbenhoogbegaafd.nl/ geeft Willem Wind nu de resultaten weer van zijn onderzoek onder 794 mensen die (waarschijnlijk) hoogbegaafd zijn. Via de website ikbenhoogbegaafd en diverse LinkedIn groepen heeft hij respondenten geworven.

Op basis van de uitkomsten geeft hij aan dat die 16% niet klopt. Het percentage is hoger. Hoe hoog het in deze groep is, vermeldt hij echter niet. Hij vermeldt wel dat de beruchte 16%, het aantal hoogbegaafden dat een universitaire studie heeft afgemaakt, niet kan kloppen. Het is volgens hem eerder het aantal hoogbegaafden dat vastloopt in het onderwijs.

Helaas had het onderzoek diverse methodologische beperkingen. Die hebben te maken met de vraagstelling, waarbij de vraag naar afgemaakte opleiding op het 21e jaar de meest verstorende was. Daar haakten veel mensen af. Op je 21e heeft bijna niemand een universitaire opleiding afgerond, ook veel in dat opzicht succesvolle hoogbegaafden niet. Het is ook zo, dat door de presentatie van het onderzoek een selectie kan zijn opgetreden, waardoor mogelijk juist de mensen die geloofden in de 16% en zelf geen universitaire opleiding hebben afgerond, vaker hebben gereageerd. Dan zou het percentage dat Willem nu heeft gevonden nog aan de lage kant zijn.

Overigens is het niet zo dat het eerste kwantitatieve onderzoek is onder hoogbegaafden. In elk geval hebben Pieternel Dijkstra et al enkele jaren geleden een onderzoek gedaan met vragenlijsten over relaties onder een grote groep Mensaleden (waarbij voor een deel van de vragenlijsten ook scores van de gemiddelde bevolking voorhanden waren) en heeft de Universiteit van Utrecht recent tweemaal een vragenlijstonderzoek uitgevoerd, waarbij respectievelijk ruim 1250 en ruim 850 hoogbegaafden de lijsten hebben ingevuld.[link naar symposium]. Uit dat laatste onderzoek (de eerste meting) bleek dat van die respondenten ruim 45% een WO opleiding had afgerond en ruim 33% een HBO opleiding.

Ondanks de beperkingen van het onderzoek van Willem Wind is nu toch wel aannemelijk is gemaakt dat het percentage hoogbegaafden dat een hogere opleiding heeft afgerond aanzienlijk veel hoger ligt dan die vaak genoemde 16%. De conclusie van Willem Wind dat er toch nog altijd een flinke groep uitvallers is die aandacht behoeft, kunnen wij van harte ondersteunen.

Het IHBV maakt zich sterk om de kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen te verzamelen en te verspreiden. Met de kennis over de volwassenen kunnen we voorkomen dat de hoogbegaafde kinderen dezelfde problemen gaan ervaren.