Documentaire ‘Rise’ over zeer hoogbegaafden

RisePosterOp 22 november 2015 kwamen 20 mensen in Arnhem bijeen om samen de film ‘Rise’ te bekijken. Het IHBV had daarvoor mensen van de hulpverlenerslijst op de site van het IHBV een uitnodiging gestuurd, een vertegenwoordiger van Mensa, alsmede leden van het bestuur en het Comité van Aanbeveling.

Verslag

Tijdens de SENG Conferentie in juli 2015 in Denver kochten Noks Nauta en Rianne van de Ven, na het bekijken daarvan, voor het IHBV een exemplaar van deze film. De documentaire is gemaakt door The Daimon Institute, een instituut voor zeer-hoogbegaafden in Canada van Susan Jackson. http://daimoninstitute.com.

The Daimon Institute kondigt deze film als volgt aan:
Profound giftedness is a way of experiencing, perceiving, thinking, and creating that is fundamentally different from a more typical human experience. Our new hour‐long documentary film, Rise: The Extraordinary Journey of the Exceptionally and Profoundly Gifted, is a look into the lives of twelve exceptionally and profoundly gifted children, teenagers, and young adults, fleshed out by stirring testimony from parents, teachers, and school administrators.

Voor een preview, kijk op http://daimoninstitute.com/#RiseDocumentary, daar is de film ook te bestellen voor eigen gebruik.

In de inleiding op de middag gaf Noks Nauta aan dat er geen consensus is over wat men ‘profoundly gifted’ noemt. Is dat in termen van IQ scores 3, 4 of zelfs 5 standaarddeviaties boven het gemiddelde? Dat wil zeggen IQ-scores vanaf respectievelijk 145, 160, 175? De meningen in de literatuur zijn daarover verdeeld. Er zijn te weinig onderzoeksgegevens om uitspraken te doen over de vraag of deze mensen wezenlijk anders zijn dan de gehele groep van hoog intelligenten. In Nederland zouden we op basis van de statistiek ca 10 mensen kunnen hebben met IQs vanaf 175. Maar is dat het enige of zijn de zeer hoogbegaafden ook anders op basis van andere kenmerken?

Na afloop hebben we in kleine groepjes de film nabesproken. Enkele zeer hoogbegaafde jong volwassenen en diverse kinderen en hun ouders vertellen in de film over wat ze meemaken, hoe ze zich voelen en wat er wel en niet goed gaat. Je ziet ze in hun eigen omgeving en in de groep van het Daimon Institute waaraan ze deelnemen.

Sommige deelnemers van de middag waren persoonlijk geraakt door de beelden en de verhalen. Iedereen meende dat de zeer hoogbegaafden toch wel anders zijn in de zin van aansluiting aan mensen met gemiddelde IQs en hun mate van intensiteit. We menen dat er zeker individueel maatwerk moet zijn. Bij deze groep zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid als het ware uitvergroot, waardoor je aan anderen duidelijk kunt maken welke impact hoogbegaafdheid in iemands leven heeft.

image