Eerste verslag project Hoogbegaafden zonder werk

reportVanuit het lopende project “Hoogbegaafden zonder werk” zullen meerdere rapportages opgeleverd worden. Deze week verscheen de eerste: Hoogbegaafde volwassenen zonder werk (1): Inleiding en achtergronden van de respondenten, geschreven door Bruno Emans.
Je treft het rapport hier aan.