Euregionaal congres over Hoogbegaafdheid

Op 4 november jl was Noks Nauta een van de sprekers op het Euregionaal congres Hoogbegaafdheid.  De opkomst was door Corona niet zo groot als men had verwacht. De presentaties waren allemaal vooraf opgenomen zodat mensen het ook online konden volgen.  

De deelnemers bleken voor een groot deel in het onderwijs te werken maar er waren ook mensen uit de ggz bijvoorbeeld. Zeer geïnteresseerd allemaal. 

Mijn workshop die zeer goed bezocht was, had ik als titel ‘Hoogbegaafde hulpzoekers’ gegeven gelijk aan de titel van het binnenkort bij het IHBV te verschijnen boek van Lukien Hoiting en mij. Ik besprak daar de knelpunten die hoogbegaafden ervaren indien ze hulp zoeken in de ggz. En ik gaf aan wat belangrijke aandachtspunten zijn voor zowel de hulpzoekers als de hulpverleners om deze situatie te verbeteren. We hebben veel aanwijzingen dat een passender aanpak voor hoogbegaafden in de ggz niet alleen persoonlijk veel voor hen kan betekenen, maar dat het ook onnodige medicalisering tegen kan gaan. En daarmee ook zorgkosten kan besparen en leiden tot meer inzet van de talenten van deze groep voor de maatschappij.   

Uit de reactie van de deelnemers bleek dat men veel praktijkvoorbeelden wist, waarin men mijn verhaal herkende. Er is grote behoefte aan dat de kennis over hoogbegaafdheid bij hulpverleners in de ggz wordt vergroot. Hopelijk wordt daar in het volgende congres van deze organisatie aandacht aan besteed. Ik heb alvast een contact tot stand gebracht tussen de organisatie en een psychiater met kennis van hoogbegaafdheid.