Follow-up inventarisatieronde “Hoogbegaafdheid en academische loopbanen”

Vlak voor de zomervakantieperiode plaatsten we een oproep op de website en in de nieuwsbrief van het IHBV om te peilen of er interesse zou zijn in deelname aan een onderzoek over academische loopbanen van hoogbegaafden. Nu, we kunnen stellen dat die interesse er zeker is. We kregen namelijk ruim 40 reacties.

De meeste reacties waren van mensen met een meer of minder succesvolle academische loopbaan die daarover wel geïnterviewd zouden willen worden of daarover een vragenlijst zouden willen invullen. Sommige reacties waren van mensen die aangaven zodanig moeite te hebben gehad met school, dat een academische loopbaan nooit binnen bereik was gekomen. Anderen stelden totaal niet geïnteresseerd te zijn in alle flauwekul van officiële opleidingen. Tenslotte waren er mensen die aangaven hun kennis op het gebied van academische loopbanen van hoogbegaafden met ons te willen delen.

Gezien het grote enthousiasme voor het onderwerp en de geringe hoeveelheid tijd die Claartje en ik ter beschikking hebben om zelf een enigszins gedegen onderzoek uit te voeren, zijn we opzoek gegaan naar capaciteit in de vorm van een afstudeeronderzoek. Op dit moment lijkt het erop, dat zowel iemand aan een universiteit in Nederland als iemand aan een universiteit in België wil gaan afstuderen op academische loopbanen van hoogbegaafden. We gaan proberen die beide studies aan elkaar te verbinden, maar ook aan het al lopende promotieonderzoek van Patricia van Casteren aan de Universiteit van Tilburg. Patricia is namelijk al enkele jaren bezig met haar onderzoek naar hoogbegaafdheid en werk. Door een verbinding aan te brengen, wordt de zeggingskracht van de resultaten als het goed is vele malen groter. We kunnen dan namelijk bepalen of bevindingen al dan niet specifiek zijn voor hoogbegaafden, voor hoogbegaafde promovendi/gepromoveerden en/of voor bijvoorbeeld de Nederlandse of Vlaamse situatie waarin promotieonderzoek wordt verricht.

De afstudeeronderzoekers gaan zich eerst inlezen in de relevante wetenschappelijke literatuur en aan de slag met het ontwerpen van hun concrete onderzoeksplannen. De verwachting is dan ook, dat de mensen die zich de afgelopen maanden hebben aangemeld, pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 benadert zullen worden voor deelname aan het uiteindelijke onderzoek.
We vragen alle aanmelders en andere belangstellende dus om nog even geduld te hebben. We zijn heel blij met alle reacties en komen er zeker bij jullie op terug!

Hartelijke groet,

Dr. Claartje van Sijl, eigenaar Van Sijl Counseling & Coaching
Dr. Esther Backbier, eigenaar Werken aan Leren & bestuurslid Onderzoek en Wetenschap, IHBV