02-06-2017 HB-Café Haarlem: De theorie van positieve desintegratie (Dabrowski)

Op vrijdag 2 juni is er weer een HB-Café in het Badhuis in Haarlem. Lotte van Lith komt spreken over de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski. Dabrowski schetst een ontwikkeltraject waarbinnen intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving op een positief stimulerende wijze worden begrepen. Emotie en cognitie komen daarbij samen, en krijgen in elkaars licht een verlengde betekenis.

Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van positieve desintegratie (TPD). De TPD biedt een actueel en begaafdheids-relevante begripswijze van persoonlijke, emotionele ontwikkeling. De relevantie tot begaafdheid zal hierbij volop betrokken worden.

Bekeken vanuit het perspectief dat Dabrowski biedt, wordt inzichtelijk dat bewustwording van innerlijke conflicten met toenemende mate eraan bijdraagt constructief te leren omgaan met uitdagingen, levensvragen en interne gedrevenheid. Begaafdheid wordt zo bekeken “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Daarbij wordt begaafdheid niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief benaderd, waarbij er oog is voor individuele verschillen.
De persoonlijke zoektocht naar en gelaagde ervaring van zingeving, die veel begaafde personen kenmerkt, wordt vanuit het perspectief dat Dabrowski in zijn theorie biedt, gerelateerd aan hoge intelligentie en hoge gevoeligheid.
De theorie wordt deze avond creatief en via uit de praktijk ontsprongen voorbeelden geïllustreerd, er is ruimte voor vragen voor het maken van de persoonlijke vertaalslag. en
Lotte van Lith (www.alotofcomplexity.com) specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid, emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, doceert over de theorie en het proces positieve desintegratie en verzorgt op internationaal niveau lezingen.

Het HB-Café is er voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het is een combinatie van café (gezelligheid) en een thema (leerzaam).

De entreeprijs bedraagt € 17,50 per persoon (incl. 3 consumpties (koffie/thee).
De overige consumpties dienen zelf te worden afgerekend.

Locatie: Badhuis Haarlem, Leidseplein 49, 2013 PW Haarlem.
Zaal open 19:00 uur; aanvang programma 19:30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Routebeschrijving:
Auto: betaald parkeren zeer beperkt mogelijk. Advies parkeergarage Raaks of aan de Westergracht bij Albert Heijn parkeerterrein. Openbaar vervoer: uitstap bushalte Raaksbrug (bus 50, 340 of 346).

Inschrijven kan via: https://ihbv.nl/evenementen/