06-10-2017 HB-Café Zeeland (Middelburg): Een introductie op de theorie van positieve desintegratie (Dabrowski)

Op vrijdag 6 oktober is er weer een HB-Café in Zeeland. Lotte van Lith komt spreken over de theorie van positieve desintegratie van Dabrowski. Dabrowski schetst een ontwikkeltraject waarbinnen intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving op een positief stimulerende wijze worden begrepen. Emotie en cognitie komen daarbij samen, en krijgen in elkaars licht een verlengde betekenis.

Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van positieve desintegratie (TPD). De TPD biedt een actueel en begaafdheids-relevante begripswijze van persoonlijke, emotionele ontwikkeling. De relevantie tot begaafdheid zal hierbij volop betrokken worden.

Bekeken vanuit het perspectief dat Dabrowski biedt, wordt inzichtelijk dat bewustwording van innerlijke conflicten met toenemende mate eraan bijdraagt constructief te leren omgaan met uitdagingen, levensvragen en interne gedrevenheid. Begaafdheid wordt zo bekeken “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Daarbij wordt begaafdheid niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief benaderd, waarbij er oog is voor individuele verschillen.
De persoonlijke zoektocht naar en gelaagde ervaring van zingeving, die veel begaafde personen kenmerkt, wordt vanuit het perspectief dat Dabrowski in zijn theorie biedt, gerelateerd aan hoge intelligentie en hoge gevoeligheid.
De theorie wordt deze avond creatief en via uit de praktijk ontsprongen voorbeelden geïllustreerd, er is ruimte voor vragen voor het maken van de persoonlijke vertaalslag.

Lotte van Lith (www.alotofcomplexity.com) specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid, emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, doceert talentbegeleiders over de theorie en het proces positieve desintegratie en verzorgt op internationaal niveau lezingen. Ook binnen organisaties werkt zij als coach en trainer gericht op de emotionele ontwikkeling van teams. In 2016 won zij de Mensa Fonds Awards in de categorie

Locatie: De Likkepot/Hofje onder de Toren, Nieuwe Kerkgang 1, 4331 BE Middelburg
Parkeren: Damplein 0, bij de Frituur Damplein, 4331 GC Middelburg
Route: Klik hier voor de routebeschrijving (pdf)

Entree: € 17,50 per persoon, inclusief 2 maal koffie en/of thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Zaal open: 19:00 uur; aanvang programma 19:30 uur. Einde programma 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot napraten.

Aanmelding: Voor het aanmelden voor dit HB-Café is er een online formulier op: http://ihbv.nl/evenementen.