HB-Wiki, een Kenniswiki Hoogbegaafdheid

HBWLOGO3Het IHBV werkt samen met de Stichting WEBB aan het realiseren van ​een actuele, vrij toegankelijke en gemakkelijk doorzoekbare kennisbank over Hoogbegaafdheid in de vorm van een ‘wiki’. ​Het doel hiervan is het verbeteren van de informatie over hoogbegaafdheid en het bevorderen van de eenduidigheid in het gebruik van alle aan hoogbegaafdheid gerelateerde begrippen.

Inmiddels is de basis gelegd voor deze Kennisbank en heeft een materiedeskundige redactiegroep de eerste pagina’s gevuld. Om de kwaliteit van de informatie in de HB-Wiki te kunnen blijven garanderen, zijn de rechten om teksten te bewerken beperkt tot de redactie en een groep door de redactie te benoemen medewerkers. De redactie nodigt allen die zich al of niet beroepsmatig bezighouden met het onderwerp Hoogbegaafdheid, in de ruimste zin des woords, uit om zich hiervoor aan te melden.

Doelgroepen c.q. gebruikers van de HB-Wiki zijn onder andere:

  • Hoogbegaafde mensen en hun verwanten, vrienden, kennissen en andere belangstellenden
  • Professionals die werken met hoogbegaafde mensen, zoals leerkrachten en hulpverleners
  • Journalisten van alle soorten media

Voor meer uitleg verwijzen wij naar de HB-Wiki: http://www.hb-wiki.nl