Hoogbegaafden bij de huisarts

Voor (mogelijk) hoogbegaafden kan het lastig kan zijn om een goed gesprek met hun huisarts te hebben. Maar ook huisartsen kunnen het moeilijk vinden om met een hoogbegaafde patiënt te communiceren.

In twee nieuwe leaflets, één voor hoogbegaafden en één voor huisartsen, wordt dit nader uitgelegd en schreven we aanbevelingen om het contact te verbeteren. Vier hoogbegaafde huisartsen werkten mee aan deze publicaties.

De punten uit deze leaflets gelden uiteraard ook voor contacten met andere hulpverleners. 

Hoogbegaafde bij de huisarts – voor de patiënt

Hoogbegaafde bij de huisarts – voor de huisarts