Dana Babuskova


Naam: Mw. D. (Dana) Babu_kov‡
Beroep/Functie: Psychiater
Specialisme: psychotherapeutische behandeling psychische klachten diagnostiek medicamenteuze behandeling

Plaats: Delft
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 4894 1926
BIG geregistreerd : N.v.t. –