Dotado


Naam: Mevrouw MSc. W (Willemien) Schollaart
Beroep/Functie: orthopedagoog, coach
Specialisme: U kunt bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen (IQ-test kind, IQ-test volwassenen, persoonlijkheidsonderzoeken, beelddenkonderzoeken). Verder adviseren we ouders bij hulpvragen rond opvoeding van hoogbegaafde kinderen, begeleiden we leerkrachten en coachen we hoogbegaafde kinderen.

Ervaring:

6 jaar

Plaats: Rotterdam
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 085-7603344
BIG geregistreerd : N.v.t. –