IQwise

https://www.iqwise.nl
Naam: Mw. Drs. E. () Roelfsema
E-mail: [email protected]
Beroep: Psychiater

Anders:

Plaats: Haren (Gn)

Specialisme:

Als (kinder- en jeugd)psychiater ben ik gespecialiseerd in zowel de diagnostiek als de behandeling van psychiatrische problematiek bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen (dubbeldiagnoses). In mijn praktijk werk ik bovenregionaal, wat maakt dat u vooral voor diagnostiek/ second opinion goed bij mij terecht kunt, met daarnaast behandeladvies ten aanzien van de psychiatrische problematiek.
In een enkel geval kan ook (deel)behandeling mogelijk zijn in een hybride vorm (deels online, deels face to face), waarbij ik graag gebruik maak van een combinatie van psychoeducatie, inzichtgevende psychotherapie en waar nodig EMDR of medicatie.


Ervaring:

Sinds 2008 ben ik psychiater; in 2010 rondde ik de specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater af. Sinds 2016 heb ik mijn kennis en ervaring op het vlak van psychiatrie en hoogbegaafdheid opgebouwd binnen een GGZ-instelling en heb ik vele hoogbegaafde patiënten gezien voor diagnostiek en behandeling van hun psychiatrische problematiek. Per juni 2021 zet ik dit werk voort vanuit mijn vrijgevestigde praktijk IQwise. Daarnaast ben ik mede-oprichter en secretaris van het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB).

BIG geregistreerd : Ja BIG-nummer: 29056950101 KRHB geregistreerd: Nee

NVvP, VEN
Aanvullende informatie:

Indien u per mail contact opneemt, verzoek ik u geen vertrouwelijke informatie te delen per onbeveiligde mailverbinding. Zo nodig kan ik u een link sturen om mij beveiligd aanvullende informatie te verschaffen, waarna in gezamenlijkheid kan worden beoordeeld of aanmelding bij IQwise op zijn plaats is. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar heeft u een verwijzing naar de SGGZ nodig; zie voor uitgebreide informatie de website.