MPG coaching (Hoog)begaafd leren presteren


Naam: Mw. drs. M. (Maria) van Groenestijn
Beroep/Functie: ECHA-specialist
Specialisme: Docent Grieks Latijn Klassieke Culturele Vorming in VO; examinator Staatsexamens Grieks Latijn en Klassieke Culturele Vorming. Coaching van (hoog)begaafde onderpresteerders (studenten VO en WO). Coaching van/dialoog met (hoog)begaafde senioren.

Ervaring:

30 jaar docent Klassieke Talen in VO; 15 jaar examinator Staatsexamens Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming; sinds 2010 coaching van studenten VO en WO; sinds 2017 werk met senioren.

Plaats: Bilthoven
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 030 225 8350
BIG geregistreerd : N.v.t. –
ECHA