Noks Nauta


Naam: Mw. Dr. A.P. (Noks) Nauta
Beroep/Functie: Psycholoog
Specialisme: Hoogbegaafden en werk

Ervaring:

Professionele achtergrond als arts en psycholoog. Zelf hoogbegaafd, eigen ervaring met vastlopen op het werk in relatie tot HB. Sinds 2001 verdiept in hoogbegaafdheid bij volwassenen. Vele publicaties hierover alsmede frequent presentaties en groepstrainingen/ workshops zowel voor hoogbegaafde volwassenen als voor professionals zoals artsen, psychologen en P&O functionarissen. De opbrengsten van mijn presentaties en trainingen/ workshops over hoogbegaafdheid gaan direct naar het IHBV. P.M. ik heb geen praktijk voor individuele consulten.

Plaats: Delft
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 015 212 5034
BIG geregistreerd : N.v.t. –