Praktijk Zij aan Zij


Naam: Mw. M. (Meike) Manschot
Beroep/Functie: Orthopedagoog
Specialisme: Begeleiding leren Ð leren en leren -studeren.ÊPsycho-educatie hoogbegaafdheid aan kinderen en jongeren evenals aan hun ouders.

Plaats: Velp
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 4569 8708
BIG geregistreerd : N.v.t. –
Aanvullende informatie: Ook in: Zevenaar (GL)