Psychotherapie Maagdenberg


Naam: Hr. Th. (Theo) Maagdenberg
Beroep/Functie: Psychotherapeut BIG
Specialisme: Clientgerichte psychotherapie; behandeling met aandacht voor het verband tussen problemen en het hoogbegaafd-zijn. Registraties: BIG / VPeP (voorheen VCgP).

Ervaring:

In mijn werken in de gespecialiseerde GGZ heb ik hoogbegaafde mensen ontmoet, en gemerkt dat de standaard-diagnoses en protocollen vaak geen recht doen aan hetgeen er aan de hand is: dat valt vaak buiten het bereik van de in de hulpverlening toegepaste kaders / diagnostische categorie‘n. Verschillende hoogbegaafde mensen hebben aangegeven dat zij blij waren met hetgeen ik hen kon aanbieden, en mij gestimuleerd om dat ook aan hun 'lotgenoten' te willen doen. Ondanks het gegeven dat ik hiervoor geen specifieke opleiding of training heb gevolgd.

Plaats: Echt-Susteren
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 2747 7333
BIG geregistreerd : Ja – BIG-nummer: 19022615416
NVP, VPeP