Psychotherapie Praktijk Velp


Naam: Hr. F.J. (Frans) Esmeijer
Beroep/Functie: Psychotherapeut
Specialisme: kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP cognitief gedragstherapeut VGCt lidspecialist VKJP lid Ver. EMDR NL. Angst- stemmings- trauma- adoptie- identiteits- persoonlijkheids- en levensloopproblematiek ook bij volwassenen vragen rond (hoog)begaafdheid en disharmonische ontwikkeling.

Plaats: Velp
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 1819 2555
BIG geregistreerd : N.v.t. –