RenatevanderVeen.nl / DeDNKRS.


Naam: Mw. R. (Renate) van der Veen
Beroep/Functie: Coach, Coach
Specialisme: Coaching hoogbegaafde volwassenen met inzet van teamrolkennis om interactie met omgeving te duiden. Ik hanteer een integrale benadering van de situatie en dat betekent aandacht voor fysieke, mentale en emotionele welzijn en zingeving. Concreet houdt dit onder meer in dat we werken aan het ontrafelen van patronen in je leven aan goede diepe ademhaling en de vraag waarvan je hart nu echt harder gaat kloppen.

Ervaring:

Vanuit persoonlijke ervaring en verdieping in dit onderwerp sinds 1991 kan ik me goed kan inleven in wat er in een hoogbegaafde volwassene omgaat. Ik heb een coachingsopleiding gedaan en werk in mijn coachingspraktijk sinds 2012 met bijna uitsluitend hoogbegaafde klanten. Daarvoor werkte ik als leidinggevende regelmatig met hoogbegaafden. Ik heb mijn eigen werkwijze ontwikkeld. Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat ik mensen inspireer om heel goed te worden in waar ze van nature goed in zijn, en te erkennen waarin ze minder goed zijn en daarin de samenwerking met anderen te zoeken. Ik maak daarbij gebruik van mijn expertise op het gebied van rollen die mensen in teams of interactie met anderen van nature aannemen. Ik werk dus niet aan het helpen opkrikken van vaardigheden waar mensen van nature niet goed in zijn. Ik vind bijvoorbeeld dat het zonde van je inspanningen is om als chaoot aan een gestructureerd leven te gaan werken. Het is de kunst te ontdekken waar je allemaal goed in bent en hoe je dat kunt combineren.

Plaats: Amsterdam, Frankfurt am Main
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 1489 0474
BIG geregistreerd : –
Aanvullende informatie: Naast eigen praktijk als coach verbonden aan begaafdheidscentrum DeDNKRS.