Stepwork GGZ


Naam: (Lucien) Dijksma Rieske
Beroep/Functie: Psycholoog, Psychotherapeut BIG, Psychiater, Therapeut, Begeleider, Coach, GGZ-verpleegkundige, Verschillende functies binnen een GGZ-team
Specialisme: Algemene GGZ, Ambulante Begeleiding, Autisme Spectrum Stoornis, Oog voor Hoogbegaafdheid, Oog voor Hoogsensitiviteit, Transgenderzorg, Mens&Werk

Ervaring:

Ruime ervaring op verschillende gebieden binnen de GGZ.

Plaats:
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 301 81 688
BIG geregistreerd : Ja – BIG-nummer: 19913535516
LVVP en VGCT
Aanvullende informatie: Stepwork GGZ, maar dan anders! Rhea van Pelt (GGZ-verpleegkundige, BIG geregistreerd 29912143530, lid van V&VN) en Lucien Dijksma Rieske (psycholoog/psychotherapeut) hebben Stepwork GGZ met oog voor Hoogbegaafdheid opgericht. Zij herkennen zich beide in de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid, hebben beide (zeer of uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en hebben beide een zoektocht m.b.t. hoogbegaafdheid voor zichzelf en hun kinderen afgelegd. Ze zijn van mening dat zeker ook in de GGZ oog moet zijn voor hoogbegaafdheid. Stepwork is een laagdrempelige, vernieuwende GGZ-instelling, met verschillende locaties door Nederland, voor behandeling en (ambulante) begeleiding. Samen gaan we op zoek naar wat werkt voor jou! Bij Stepwork kun je terecht voor verzekerde zorg vanuit de Basis-GGZ en de Specialistische-GGZ, zorg vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), zorg vanuit de Jeugdwet, voor onverzekerde zorg (zonder verwijzing) en voor counseling&coaching, ook op het gebied van Arbeid&Organisatie en loopbaantrajecten. Bij Stepwork werken verschillende disciplines onder andere; ambulant begeleiders, GGZ-verpleegkundigen, psychologen, psychologen in opleiding tot psychotherapeut, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. In overleg met jou wordt besloten wie wanneer ingezet wordt, om zo te doen wat werkt voor jou. We beschikken over een breed netwerk die we kunnen inschakelen ten behoeve van jouw vraag. Laten we zorgen voor iedereen die dat nodig heeft… waar nodig empowerment, emancipatie en normalisatie van hoogbegaafde mensen in de samenleving, dus ook in de GGZ!