Voorkom Onnodig Verzuim


Naam: Mw. J. (Jennifer) Hanenberg Elders
Beroep/Functie: Verzuimbegeleider
Specialisme: Casemanagement Counselling van werknemers training van en advies aan werkgevers.ÊIk deel hierbij een aanbeveling van een opdrachtgever:"Jennifer is een zeer deskundige vakspecialist op het gebied van verzuimbegeleiding en casemanagement. Je kunt haar een dossier toevertrouwen en weten dat er al het mogelijke gebeurt dat nodig is om medewerkers op een zorgvuldige en adequate manier te begeleiden. Ze kan goed schakelen tussen wat nodig is vanuit de werkgever en waar een medewerker behoefte aan heeft. Daarbij gebruikt zij haar persoonlijke kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis. ExcellentFlex Onderwijs B.V. maakt graag gebruik van de diensten van Voorkomonnodigverzuim!"Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten Hoge integriteit Creatief

Plaats: Den Haag
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 2019 8897
BIG geregistreerd : N.v.t. –