Geïnspireerd op het rapport van de Commissie Halsema, zoals weergegeven in De Volkskrant van 12 september 2013

  1. Houd steeds voor ogen dat de stichting haar doelstellingen alleen kan realiseren dankzij de vrijwillige inzet van vele betrokkenen.
  2. Sta open voor een veelheid aan gezichtspunten, vermijd tunnelvisies en groepsdenken.
  3. Onderhoud regelmatig en intensief contact met de vrijwilligers in de organisatie.
  4. Stel u dienstbaar op en werk niet voor eigen doelstellingen en ego.
  5. Spreek elkaar aan op gedrag en functioneren.
  6. Geef alle ruimte aan toezichthouders die uw functioneren evalueren.
  7. Benoem mensen op basis van hun capaciteiten, niet op basis van persoonlijke voorkeuren.
  8. Vermijd elke schijn van belangenverstrengeling.
  9. Organiseer tegenspraak, ter vermijding van blinde vlekken.
  10. Neem geen onverantwoorde risico’s met het geld van de stichting.

Aangenomen en ondertekend in de bestuursvergadering van 10 januari 2014 door Rianne van de Ven, Noks Nauta en Karel Jurgens.