Vragen en opmerkingen

U kunt met al uw opmerkingen en vragen natuurlijk altijd bij ons terecht via ons e-mailadres [email protected], waarmee u het bestuur aanspreekt. U ontvangt dan binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord.

Klachten

Voor zaken die verder gaan dan een relatief eenvoudig bezwaar of in het geval u zich (ernstig) benadeeld voelt door het IHBV kunt u ook een klacht indienen bij het bestuur. Dit doet u door het contactformulier op de website in te vullen en te kiezen voor type “klacht”.  Omschrijf in het bericht zo duidelijk en concreet mogelijk wat uw klacht inhoudt en stuur dit zo snel mogelijk na de gebeurtenis  waardoor u zich benadeeld voelt of waartegen u een ernstig bezwaar heeft, bij voorkeur binnen 30 dagen. U krijgt eerst een ontvangstbevestiging en binnen 14 dagen een inhoudelijk antwoord. Dit kan schriftelijk of mondeling (ook telefonisch) zijn.

Klachtenbemiddeling

Het bestuur streeft ernaar om vragen en opmerkingen zo goed mogelijk te beantwoorden en in het geval van een klacht samen met u tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht u toch niet tevreden zijn over de afhandeling van uw vraag of klacht maakt u dit dan kenbaar aan het bestuur. Zij zal dan nogmaals streven naar een adequate oplossing.

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen dan is het mogelijk om een beroep te doen op een klachtenbemiddelaar die zich onafhankelijk van het IHBV opstelt. U kunt contact opnemen met de bemiddelaar via [email protected] De mails die daarop binnenkomen worden uitsluitend en alleen door de bemiddelaar gelezen en behandeld. Ook het bestuur van het IHBV kan als zij dit nodig vindt, de klachtenbemiddelaar vragen om te bemiddelen.

Procedure klachtenbemiddelaar

Ondanks wederzijdse inspanningen van u en het bestuur van het IHBV is het niet gelukt om uw vraag naar tevredenheid  te beantwoorden of uw klacht bevredigend op te lossen.  U wilt graag de bemiddeling van de klachtenbemiddelaar om alsnog tot een oplossing te komen. Mailt u dan naar [email protected] en geef aan dat u graag gebruik wil maken van de mogelijkheid van bemiddeling. De bemiddelaar vraagt eerst naar uw visie en die van het bestuur en zal daarna tussen u beide bemiddelen om een goede oplossing tot stand te brengen.