Bestuur

Het stichtingsbestuur van het IHBV bestaat uit:

Voorzitter: Wendy Haanschoten


Wendy Haanschoten (1973) is voorzitter van het IHBV. Daarnaast is ze betrokken bij de oprichting van het HB-café in Amersfoort. Wendy is coach voor hoogbegaafde volwassenen en hoogopgeleide professionals die zich herkennen in neurodiversiteit. In het dagelijks leven is zij adviserend apotheker, lid van het dagelijks bestuur van de OR en oprichter/voorzitter van het Neurodiversiteit Netwerk binnen Achmea. Verder is ze daar tevens secretaris van de ZIMA’s (ZorgInhoudelijk en Medisch Adviseurs) en zit ze in het bestuur van Diversiteits Netwerken Achmea (DNA). Zij vindt het belangrijk dat er meer openheid komt over neurodiversiteit, en is gewend gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zij woont met haar gezin in Amersfoort. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen, sporten (vooral met vriendinnen) en cruisen.

 

Secretaris: NTB

 

Penningmeester: NTB

 

Bestuurslid Vrijwilligerszaken: Pauline Coret


Pauline Coret-Bökenkamp (1973) is al sinds 2013 actief binnen het IHBV. Zij is begonnen als coördinator bij het HB-Café in Delft, heeft meegeholpen met de organisatie van verschillende symposia en is de projectmanager in de werkgroep HB-ASS.

Toen zij er in 2012 achter kwam dat ze hoogbegaafd is, is zij zich gaan verdiepen in dit thema en dat was ook het moment om haar leven onder de loep te nemen en de nodige aanpassingen aan te gaan brengen. Voordien was zij werkzaam in het bank- en verzekeringswezen en er vielen nu heel veel kwartjes waarom dit niet de juiste omgeving voor haar was. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd om verder te kunnen gaan als eigenaar van KernKompas. Zij legt zich hierin toe op het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen d.m.v. coaching. Een van de belangrijkste instrumenten daarbij is de KernTalentenmethode. Ook is zij gecertificeerd Noloc loopbaanprofessional.

Door haar ruime ervaring als vrijwilliger binnen het IHBV was het voor haar een vanzelfsprekende keuze om de rol op zich te nemen om het vrijwilligersbeleid binnen het bestuur op te gaan pakken. Zij wil zich inzetten om de band tussen de vrijwilligers, de portefeuillemanagers en het bestuur zo warm mogelijk te maken. Zij houdt van korte lijnen en een directe structuur.

Op dit moment woont zij met haar man en 2 kinderen in Den Haag en is haar bedrijf gevestigd in Rotterdam. Vanaf medio 2021 zal zij gaan wonen en werken in Gouda.

 

Bestuurslid PR&Communicatie: Janine Kallenbach


Janine Kallenbach (1969) kwam er een aantal jaar geleden via het zijnsluik van Tessa Kieboom achter dat haar -bekende- hoogbegaafdheid óók een verklaring is voor haar uiteenlopende interesses, haar moeite met repeterende taken, haar emotionele intensiteit en het feit dat anderen haar soms lastig en eigenwijs vinden.

Janine is van oorsprong Industrieel Ontwerper en heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verschillende managementposities bekleed en aan organisatieverandering gewerkt. Zij is daarnaast voorzitter van de RvT van Stichting Kind en Onderwijs in Rotterdam en een nét iets andere adviseur, coach, trainer, timmervrouw en maker. Sinds 2020 treedt zij tevens op als Zoomdagvoorzitter. Samen met haar man, twee zoons en twee katten woont zij in Rotterdam.

Janine maakt zich er graag hard voor dat hoogbegaafdheid als een normaal talent gezien wordt, als één van de variaties van de mens. En ook als iets leuks: net zo leuk als een talent voor tekenen, voor sport, voor samenwerken met andere mensen of voor onderwaterlassen.
Als bestuurslid PR & communicatie van het IHBV wil ze zich met name inzetten voor duidelijke en positieve communicatie over en in dienst van de missie van het IHBV.

 

***Ere-bestuurslid: Noks Nauta***

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Bedrijfsarts niet praktiserend en arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen. Medeoprichter van het IHBV (2010).
Werkt sinds 2001 aan deskundigheidsbevordering omtrent hoogbegaafdheid bij professionals, zoals psychologen en artsen. Verzamelt (middels onderzoek) en verspreidt (middels artikelen, presentaties en workshops) kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Publiceerde samen met Sieuwke Ronner het boek ‘Ongeleide projectielen op koers. Over werken en leven met hoogbegaafdheid’ (2007) en was coauteur van Janneke Breedijk in ‘Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst’ (2012). www.noksnauta.nl 
Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in’ en van ‘Hoogbegaafde senioren’.

 

***Ere-bestuurslid: Rianne van de Ven***


Toen Rianne van de Ven (1971) in 2011 kwam kennismaken met het toenmalige IHBV bestuur kon niemand voorzien wat er allemaal zou gaan gebeuren. Zij heeft vanaf begin 2013 tot eind 2020 als voorzitter van de stichting IHBV bergen werk verzet.
Rianne heeft sinds 2007 een een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen in Wageningen: www.riannevdven.nl.
Na een opleiding tot professionele coach begon ze haar coachingspraktijk. In 2017 schreef ze samen met Noks Nauta en vier mede-auteurs het boek ‘Hoogbegaafde Volwassenen. zet je gaven intelligent en positief in’.
Rianne is hoofdorganisator van de Week van de Hoogebegaafdheid en actief als bestuurslid van verschillende HB-gerelateerde verenigingen. Rianne blijft binnen het IHBV actief als expert. Zo blijft haar kennis gelukkig behouden voor het IHBV.

Portefeuillemanagers

Het bestuur wordt omringd door een team van managers van diverse portefeuilles en projecten. Zij werken op basis van door henzelf opgestelde, en door het bestuur goedgekeurde (jaar-/project-) plannen.

We kennen nu de volgende portefeuillemanagers:

 

Onderzoek: Patricia van Casteren


Patricia van Casteren (1971) is psycholoog arbeid & gezondheid en als bedrijfspsycholoog werkzaam bij Ascender. Daarnaast is ze als science practitioner verbonden aan de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, onderzoeksinstituut voor zorg en welzijn van Tilburg university. Daar verricht ze promotie onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in werk, in het bijzonder van hoogbegaafden. Ook bij Ascender houdt ze zich o.a. bezig met coachen en behandelen van hoogbegaafde volwassenen en het adviseren van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid.  Binnen het IHBV heeft Patricia de portefeuille Onderzoek onder haar hoede. Ze initieert en coördineert onderzoek dat het IHBV (mede) uitvoert of helpt uitvoeren naar vraagstukken die relevant zijn voor het welzijn en functioneren van hoogbegaafde volwassenen.

 

HB-Cafés: Martin van Elmpt


Martin weet al zijn hele leven dat hij anders is, maar goed, dat zijn we allemaal. (Behalve Dirk, die is hetzelfde). In 2007 kwam hij erachter dat hij hoogbegaafd is en hoe dat invloed heeft op zijn anders zijn. Alles viel op zijn plek. In dezelfde periode is Martin gestopt met het werk als leidinggevende in internationale ICT bedrijven, en is hij voor zichzelf begonnen.

Martin is zo’n HBer die alles interessant vindt en wil doen of proberen, en het is hem gelukt daar in zijn onderneming ruimte voor te creëren. Hij geeft coaching en training en heeft een boek geschreven over zijn ervaringen in het bedrijfsleven, als de HBer Bob. Kan het allemaal niet anders, vraagt Bob zich af, en vraagt hij aan de lezer. Jazeker.

Verder geeft Martin workshops en lezingen, geeft hij geschiedenis rondleidingen, hij schrijft een scheurkalender en is een vennootschap begonnen dat door het vinden van ieders talenten helpt de wereld een beetje mooier te maken. Dat hierbij veel gelachen wordt spreekt bijna vanzelf.


ICT: Sharon Kuipers


Sharon Kuipers (1984) zorgt er met haar secretariële achtergrond graag voor dat dingen goed georganiseerd en geregeld zijn. Het allemaal zelf willen doen en vervolgens vastlopen, is daar een niet onlogische valkuil van. In 2018 leidde de zoveelste “crash” naar de ontdekking van haar hoogbegaafdheid. Voor haar een doorbraak met een hoofdletter D.
Sharon woont samen met haar man en hond in het ieniemienie dorp Epse, dat ligt vlak onder Deventer, maar hoort nog net bij de gemeente Lochem.
Als interieurstylist en professional organizer in haar eigen bedrijf brainstormt ze met haar klanten over de kleuren en inrichting van het (vaak) nieuwe huis en helpt ze hen bij het opruimen en structureren van onder andere spullen, de mailbox en foto’s.
Als portefeuillemanager ICT gaat ze zich richten op het vernieuwen en bijhouden van de websites en het beheren van alle ICT gerelateerde zaken.

In haar vrije tijd is Sharon te vinden op de golfbaan of gaat ze erop uit met de camera. Ze heeft een meer dan speciale band met New York, vindt alle honden lief, is verslaafd aan Candy Crush en kan genieten van domme humor en leedvermaak.

 

HB Talent Werkt: Vacature 

Kennisproducten: Linda Batenburg


Linda Batenburg (1984) is een echte creatieve duizendpoot, zij is onder andere werkzaam als persoonlijk begeleider in een woongroep van jongvolwassenen met een stoornis in het Autisme Spectrum.
Daarnaast werkt ze als zelfstandige bij LB Creative en wordt ze o.a. ingehuurd als coach en activiteiten coördinator bij een sociale moestuin. Linda is haar carrière gestart in het bedrijfsleven waar ze als brand manager verantwoordelijk was voor alle communicatie met de consument, ze liep echter vast in deze commerciële werkomgevingen en gebruikt nu haar kennis op het gebied van vormgeving, communicatie en reclamepsychologie om lesmethodes en coaching materiaal te ontwikkelen. Deze kwaliteiten sluiten prachtig aan op de portefeuille kennisproducten die zij voor het IHBV heeft opgepakt.