Bestuur

Het stichtingsbestuur van het IHBV bestaat uit:

Voorzitter: Wendy Haanschoten


Wendy Haanschoten (1973) is sinds april 2019 bestuurslid van het IHBV. Eerst als secretaris en sinds 1 januari 2021 als voorzitter. Daarnaast neemt ze deel aan de projectgroep HB en ASS en is ze betrokken bij de oprichting van het HB-café in Amersfoort. In het dagelijks leven is zij adviserend apotheker, lid van het dagelijks bestuur van de OR en autisme ambassadeur binnen Achmea. Verder is ze daar tevens secretaris van de ZIMA’s (ZorgInhoudelijk en Medisch Adviseurs en zit ze in het bestuur van Diversiteits Netwerken Achmea (DNA). Zij vindt het belangrijk dat er meer openheid komt over neurodiversiteit, en is gewend gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zij woont met haar gezin in Amersfoort. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen, sporten (vooral met vriendinnen) en cruisen.

 

Secretaris: Martine Post


Martine Post (1972) is woonachtig in ’s-Hertogenbosch, samen met haar echtgenoot en hun drie extreem begaafde dochters. Om haar dochters op een goede manier te kunnen begeleiden, dook Martine steeds dieper in de wereld van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid en leerde ze ook zichzelf steeds beter kennen. Inmiddels gaan haar kinderen al bijna studeren en sluit Martine dit jaar de opleiding tot zelfstandig talentbegeleider bij Novilo af.
In de afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in de begeleiding en coaching van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ze werkt momenteel voor het businessteam van JADS (Jheronimus Academy of Data Science), een samenwerkingsverband tussen de TU/e en Tilburg University op het gebied van data science en ondernemerschap. Martine hoopt met haar inzet voor het IHBV te kunnen bereiken dat er meer inzicht en begrip komt voor hoogbegaafden.

 

Penningmeester: Vacature

 

 

Bestuurslid Vrijwilligerszaken: Pauline Coret


Pauline Coret-Bökenkamp (1973) is al sinds 2013 actief binnen het IHBV. Zij is begonnen als coördinator bij het hb-café in Delft, heeft meegeholpen met de organisatie van verschillende symposia en is de projectmanager in de werkgroep HB-ASS.

Toen zij er in 2012 achter kwam dat ze hoogbegaafd is, is zij zich gaan verdiepen in dit thema en dat was ook het moment om haar leven onder de loep te nemen en de nodige aanpassingen aan te gaan brengen. Voordien was zij werkzaam in het bank- en verzekeringswezen en er vielen nu heel veel kwartjes waarom dit niet de juiste omgeving voor haar was. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd om verder te kunnen gaan als eigenaar van KernKompas. Zij legt zich hierin toe op het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen d.m.v. coaching. Een van de belangrijkste instrumenten daarbij is de KernTalentenmethode. Ook is zij gecertificeerd Noloc loopbaanprofessional.

Door haar ruime ervaring als vrijwilliger binnen het IHBV was het voor haar een vanzelfsprekende keuze om de rol op zich te nemen om het vrijwilligersbeleid binnen het bestuur op te gaan pakken. Zij wil zich inzetten om de band tussen de vrijwilligers, de portefeuillemanagers en het bestuur zo warm mogelijk te maken. Zij houdt van korte lijnen en een directe structuur.

Op dit moment woont zij met haar man en 2 kinderen in Den Haag en is haar bedrijf gevestigd in Rotterdam. Vanaf medio 2021 zal zij gaan wonen en werken in Gouda.

 

Bestuurslid PR&Communicatie: Janine Kallenbach


Janine Kallenbach (1969) kwam er een aantal jaar geleden via het zijnsluik van Tessa Kieboom achter dat haar -bekende- hoogbegaafdheid óók een verklaring is voor haar uiteenlopende interesses, haar moeite met repeterende taken, haar emotionele intensiteit en het feit dat anderen haar soms lastig en eigenwijs vinden.

Janine is van oorsprong Industrieel Ontwerper en heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verschillende managementposities bekleed en aan organisatieverandering gewerkt. Zij is daarnaast voorzitter van de RvT van Stichting Kind en Onderwijs in Rotterdam en een nét iets andere adviseur, coach, trainer, timmervrouw en maker. Sinds 2020 treedt zij tevens op als Zoomdagvoorzitter. Samen met haar man, twee zoons en twee katten woont zij in Rotterdam.

Janine maakt zich er graag hard voor dat hoogbegaafdheid als een normaal talent gezien wordt, als één van de variaties van de mens. En ook als iets leuks: net zo leuk als een talent voor tekenen, voor sport, voor samenwerken met andere mensen of voor onderwaterlassen.
Als bestuurslid PR & communicatie van het IHBV wil ze zich met name inzetten voor duidelijke en positieve communicatie over en in dienst van de missie van het IHBV.

 

***Ere-bestuurslid: Noks Nauta***

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Bedrijfsarts niet praktiserend en arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen. Medeoprichter van het IHBV (2010).
Werkt sinds 2001 aan deskundigheidsbevordering omtrent hoogbegaafdheid bij professionals, zoals psychologen en artsen. Verzamelt (middels onderzoek) en verspreidt (middels artikelen, presentaties en workshops) kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Publiceerde samen met Sieuwke Ronner het boek ‘Ongeleide projectielen op koers. Over werken en leven met hoogbegaafdheid’ (2007) en was coauteur van Janneke Breedijk in ‘Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst’ (2012). www.noksnauta.nl 
Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in’ en van ‘Hoogbegaafde senioren’.

 

Portefeuillemanagers

Het bestuur wordt omringd door een team van managers van diverse portefeuilles en projecten. Zij werken op basis van door henzelf opgestelde, en door het bestuur goedgekeurde (jaar-/project-) plannen.

We kennen nu de volgende portefeuillemanagers:

 

Onderzoek: Patricia van Casteren


Patricia van Casteren (1971) is psycholoog arbeid & gezondheid en als bedrijfspsycholoog werkzaam bij Ascender. Daarnaast is ze als science practitioner verbonden aan de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, onderzoeksinstituut voor zorg en welzijn van Tilburg university. Daar verricht ze promotie onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in werk, in het bijzonder van hoogbegaafden. Ook bij Ascender houdt ze zich o.a. bezig met coachen en behandelen van hoogbegaafde volwassenen en het adviseren van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid.  Binnen het IHBV heeft Patricia de portefeuille Onderzoek onder haar hoede. Ze initieert en coördineert onderzoek dat het IHBV (mede) uitvoert of helpt uitvoeren naar vraagstukken die relevant zijn voor het welzijn en functioneren van hoogbegaafde volwassenen.

 

HB-Cafés: Vacature

 

ICT: Sharon Kuipers


Sharon Kuipers (1984) zorgt er met haar secretariële achtergrond graag voor dat dingen goed georganiseerd en geregeld zijn. Het allemaal zelf willen doen en vervolgens vastlopen, is daar een niet onlogische valkuil van. In 2018 leidde de zoveelste “crash” naar de ontdekking van haar hoogbegaafdheid. Voor haar een doorbraak met een hoofdletter D.
Sharon woont samen met haar man en hond in het ieniemienie dorp Epse, dat ligt vlak onder Deventer, maar hoort nog net bij de gemeente Lochem.
Als interieurstylist en professional organizer in haar eigen bedrijf brainstormt ze met haar klanten over de kleuren en inrichting van het (vaak) nieuwe huis en helpt ze hen bij het opruimen en structureren van onder andere spullen, de mailbox en foto’s.
Als portefeuillemanager ICT gaat ze zich richten op het vernieuwen en bijhouden van de websites en het beheren van alle ICT gerelateerde zaken.

In haar vrije tijd is Sharon te vinden op de golfbaan of gaat ze erop uit met de camera. Ze heeft een meer dan speciale band met New York, vindt alle honden lief, is verslaafd aan Candy Crush en kan genieten van domme humor en leedvermaak.

 

HB Talent Werkt: Larinda Bok


Larinda Bok (1959) verruilt in 2015 haar baan als verpleeghuisdirecteur voor het waarmaken van haar droom. Larinda gelooft in de kracht van mensen en begint haar eigen bedrijf: Unique Personal Branding.
Zij helpt (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen om zelfbewust en autonoom hun eigen ruimte in te nemen. Hierdoor gaan zij excelleren.
Bij organisaties maakt Larinda zich sterk voor een diversiteitsbeleid inclusief hoogbegaafde medewerkers.
Wie met Larinda samenwerkt profiteert van haar verpleegkundige-, management- en bedrijfskundige kennis en ervaring.
Naast echtgenote is zij moeder en een actieve oma. Larinda geniet van reizen, houdt van fietsen en verdiept zich graag in psychologie.
Bij het IHBV is zij actief in de rol van portefeuillemanager HB Talent Werkt. Zij maakt zich met haar team sterk, om het werkklimaat voor hoogbegaafde volwassenen te verbeteren, zodat hun talenten beter tot ontplooiing komen waardoor zij optimaal kunnen functioneren.

 

Kennisproducten: Linda Batenburg


Linda Batenburg (1984) is een echte creatieve duizendpoot, zij is onder andere werkzaam als persoonlijk begeleider in een woongroep van jongvolwassenen met een stoornis in het Autisme Spectrum.
Daarnaast werkt ze als zelfstandige bij LB Creative en wordt ze o.a. ingehuurd als coach en activiteiten coördinator bij een sociale moestuin. Linda is haar carrière gestart in het bedrijfsleven waar ze als brand manager verantwoordelijk was voor alle communicatie met de consument, ze liep echter vast in deze commerciële werkomgevingen en gebruikt nu haar kennis op het gebied van vormgeving, communicatie en reclamepsychologie om lesmethodes en coaching materiaal te ontwikkelen. Deze kwaliteiten sluiten prachtig aan op de portefeuille kennisproducten die zij voor het IHBV heeft opgepakt.