Bestuur

Het stichtingsbestuur van het IHBV bestaat uit:

Voorzitter: Rianne van de Ven


Rianne van de Ven (1971) heeft sinds 2007 een coachpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen (www.riannevdven.nl) en adviseert als consultant het bedrijfsleven over hoe beter om te gaan met het thema hoogbegaafdheid. Tevens is zij eigenaar van het HB-forum en organiseert zij regulier laagdrempelige bijeenkomsten voor volwassenen die hoogbegaafd zijn of vermoeden te zijn. Ze is gastdocent bij Huis voor Veerkracht in het academische programma van permanente vorming voor HSP Professionals. Sinds 2016 is zij ECHA Specialist in Gifted Education. Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in‘.

Penningmeester: Bryant Heng


Bryant Heng (1988) is jong sociaal ondernemer en woonachtig in Almere. Hij heeft een passie voor projecten die de mogelijkheden vergroten voor kwetsbare jongeren en heeft daarin zowel in Nederland als internationaal ervaring opgedaan. Momenteel is hij bezig om een kennisuitwisselings community op te bouwen bestaande uit organisaties die werken met kwetsbare jongeren in Nederland www.wellbeingnetworks.nl
Daarnaast is hij ook bestuurslid, penningmeester bij stichting UNOY, United Network for Young Peacebuilders in Den Haag. Hij heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en heeft zijn Bachelor in International Business Administration en Master specialisaties in Strategic Management en Finance & Investments behaald aan de Erasmus Universiteit. Ook heeft hij Executive Education modules aan de Harvard Kennedy School gevolgd waaronder Non Profit Financial Stewardship. Zijn hobbies zijn reizen en jongerenwerk.

Secretaris: Wendy Haanschoten


Wendy Haanschoten (1973) is adviserend apotheker, lid van de OR en is daarnaast autisme ambassadeur binnen Achmea. Verder is ze daar tevens secretaris van de ZIMA’s (ZorgInhoudelijk en Medisch Adviseurs). Ook zit ze in het bestuur van Diversiteits Netwerken Achmea (DNA). Zij vindt het belangrijk dat er meer openheid komt over psychische diversiteit, en is gewend gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze is voorheen lid geweest van een aantal oudercommissies voor zowel kinderdagverblijf, BSO als basisschool. Voor de middelbare school werd zij lid van de klankbordgroep. Zij woont met haar gezin in Amersfoort. Haar hobby’s zijn lezen, puzzelen, sporten (vooral met vriendinnen) en cruisen.

***Ere-bestuurslid: Noks Nauta***

Foto: Gijs de Kruijf (c)

Bedrijfsarts niet praktiserend en arbeids- en organisatiepsycholoog. Promoveerde op samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen. Medeoprichter van het IHBV (2010).
Werkt sinds 2001 aan deskundigheidsbevordering omtrent hoogbegaafdheid bij professionals, zoals psychologen en artsen. Verzamelt (middels onderzoek) en verspreidt (middels artikelen, presentaties en workshops) kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Publiceerde samen met Sieuwke Ronner het boek ‘Ongeleide projectielen op koers. Over werken en leven met hoogbegaafdheid’ (2007) en was coauteur van Janneke Breedijk in ‘Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst’ (2012). www.noksnauta.nl 
Mede-auteur van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in’ en van ‘Hoogbegaafde senioren’.

Portefeuillemanagers

Het bestuur wordt omringd door een team van managers van diverse portefeuilles en projecten. Zij werken op basis van door henzelf opgestelde, en door het bestuur goedgekeurde (jaar-/project-) plannen.

We kennen nu de volgende portefeuillemanagers:

Onderzoek: Patricia van Casteren


Patricia van Casteren (1971) is psycholoog arbeid & gezondheid en als bedrijfspsycholoog werkzaam bij Ascender. Daarnaast is ze als science practitioner verbonden aan de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, onderzoeksinstituut voor zorg en welzijn van Tilburg university. Daar verricht ze promotie onderzoek naar duurzame inzetbaarheid in werk, in het bijzonder van hoogbegaafden. Ook bij Ascender houdt ze zich o.a. bezig met coachen en behandelen van hoogbegaafde volwassenen en het adviseren van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid.  Binnen het IHBV heeft Patricia de portefeuille Onderzoek onder haar hoede. Ze initieert en coördineert onderzoek dat het IHBV (mede) uitvoert of helpt uitvoeren naar vraagstukken die relevant zijn voor het welzijn en functioneren van hoogbegaafde volwassenen.

Vrijwilligerszaken: Eelco Vermeij


Eelco Vermeij (1969) is vader van de twee mooiste dochters ter wereld, vindt hij zelf! Hij weet al heel lang dat hij hoogbegaafd is, maar stopte dat altijd weg en schaamde zich daarvoor. Sinds kort niet meer. Hij heeft HBO Personeel & Organisatie gedaan en heeft vele jaren ervaring bij de overheid, in het bedrijfsleven, als ondernemer en als (vrijwillig) bestuurder bij diverse stichtingen en verenigingen. Dit laatste omdat hij sinds 2004 afgekeurd is, doordat hij ms heeft. Hij ontvangt nu een uitkering en vindt dat hij zich daarvoor ook nuttig mag maken voor een goede zaak. IHBV en andere HB-ers passen daar volgens hem heel goed in. Binnen IHBV zal hij zich inzetten om de organisatie mede uit te bouwen en te professionaliseren door zich te concentreren op het vrijwilligersbeleid, als portefeuille manager.

PR&Communicatie: Janine Kallenbach


Janine Kallenbach (1969) kwam er een aantal jaar geleden via het zijnsluik van Tessa Kieboom achter dat haar hoogbegaafdheid óók een verklaring is voor haar uiteenlopende interesses, haar moeite met repeterende taken, haar emotionele intensiteit en het feit dat anderen haar soms lastig en eigenwijs vinden.
Janine is van oorsprong Industrieel Ontwerper, en heeft zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verschillende managementposities bekleed en aan organisatieverandering gewerkt. Zij is daarnaast voorzitter van de RvT van een stichting in het basisonderwijs en een nét iets andere adviseur, coach, trainer, timmervrouw en maker.
Samen met haar man, twee zoons en een hoogbejaarde kat woont zij in Rotterdam.
Zij wil zich er graag hard voor maken dat hoogbegaafdheid als iets normaals wordt gezien, als één van de variaties van de mens. En ook als iets leuks: net zo leuk als een talent voor tekenen, voor sport, voor samenwerken met andere mensen of voor onderwaterlassen.
Als portefeuillemanager PR & communicatie van het IHBV wil ze zich met name inzetten voor duidelijke en positieve communicatie tussen, voor én over hoogbegaafde volwassenen.

HB-Cafés: Sharon Kuipers


Sharon Kuipers (1984) zorgt er met haar secretariële achtergrond graag voor dat dingen goed georganiseerd en geregeld zijn. Het allemaal zelf willen doen en vervolgens vastlopen, is daar een niet onlogische valkuil van. In 2018 leidde de zoveelste “crash” naar de ontdekking van haar hoogbegaafdheid. Voor haar een doorbraak met een hoofdletter D.
Sharon woont samen met haar man en hond in het ieniemienie dorp Epse, dat ligt vlak onder Deventer, maar hoort nog net bij de gemeente Lochem.
Als interieurstylist en professional organizer in haar eigen bedrijf brainstormt ze met haar klanten over de kleuren en inrichting van het (vaak) nieuwe huis en helpt ze hen bij het opruimen en structureren van onder andere spullen, de mailbox en foto’s.
Als portefeuillemanager HB-Cafés wil Sharon onder andere een community gaan opzetten voor de betrokken vrijwilligers. Ze vindt het belangrijk dat mensen elkaar leren kennen en op elkaar kunnen terugvallen. Sinds 2019 is ze als teamlid betrokken bij de organisatie van het HB-Café in Deventer.

In haar vrije tijd is Sharon te vinden op de golfbaan of gaat ze erop uit met de camera. Ze heeft een meer dan speciale band met New York, vindt alle honden lief, is verslaafd aan Candy Crush en kan genieten van domme humor en leedvermaak.

Opleidingen: Martine Post


Martine Post (1972) is woonachtig in ’s-Hertogenbosch, samen met haar echtgenoot en hun drie extreem begaafde dochters. Om haar dochters op een goede manier te kunnen begeleiden, dook Martine steeds dieper in de wereld van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid en leerde ze ook zichzelf steeds beter kennen. Inmiddels gaan haar kinderen al bijna studeren en sluit Martine dit jaar de opleiding tot zelfstandig talentbegeleider bij Novilo af.
In de afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in de begeleiding en coaching van hoogbegaafde kinderen. Ze werkt momenteel voor het businessteam van JADS (Jheronimus Academy of Data Science), een samenwerkingsverband tussen de TU/e en Tilburg University op het gebied van data science en ondernemerschap. Martine hoopt met haar inzet voor het IHBV te kunnen bereiken dat er meer inzicht en begrip komt voor hoogbegaafden.

IHBV aan het Werk: Larinda Bok


Larinda Bok (1959) verruilt in 2015 haar baan als verpleeghuisdirecteur voor het waarmaken van haar droom. Larinda gelooft in de kracht van mensen en begint haar eigen bedrijf: Unique Personal Branding.
Zij helpt (vermoedelijk) hoogbegaafde volwassenen om zelfbewust en autonoom hun eigen ruimte in te nemen. Hierdoor gaan zij excelleren.
Bij organisaties maakt Larinda zich sterk voor een diversiteitsbeleid inclusief hoogbegaafde medewerkers.
Wie met Larinda samenwerkt profiteert van haar verpleegkundige-, management- en bedrijfskundige kennis en ervaring.
Naast echtgenote is zij moeder en een actieve oma. Larinda geniet van reizen, houdt van fietsen en verdiept zich graag in psychologie.
Bij het IHBV is zij actief in de rol van portefeuillemanager IHBV Aan het Werk.

Kennisproducten: Linda Batenburg


Linda Batenburg (1984) is een echte creatieve duizendpoot, zij is onder andere werkzaam als persoonlijk begeleider in een woongroep van jongvolwassenen met een stoornis in het Autisme Spectrum.
Daarnaast werkt ze als zelfstandige bij LB Creative en wordt ze o.a. ingehuurd als coach en activiteiten coördinator bij een sociale moestuin. Linda is haar carrière gestart in het bedrijfsleven waar ze als brand manager verantwoordelijk was voor alle communicatie met de consument, ze liep echter vast in deze commerciële werkomgevingen en gebruikt nu haar kennis op het gebied van vormgeving, communicatie en reclamepsychologie om lesmethodes en coaching materiaal te ontwikkelen. Deze kwaliteiten sluiten prachtig aan op de portefeuille kennisproducten die zij voor het IHBV heeft opgepakt.