Het IHBV heeft per 1-1-2013 de ANBI-status van de belastingdienst gekregen. Per 1-1-2014 gelden er aangescherpte regels over welke gegevens deze Algemeen Beoogend Nut Instellingen op hun website moeten publiceren. Veel van de gevraagde gegevens stonden al op onze site, op deze pagina verzamelen we de overige gegevens (en meer) :

Beloningsbeleid

Het IHBV werkt voornamelijk met vrijwilligers. Alle functies zijn onbezoldigd. Onkosten worden vergoed mits vooraf afgestemd met de penningmeester en passend binnen een door of namens het bestuur goedgekeurde begroting.

Financiële verantwoording

Jaarrekening IHBV 2019
Jaarrekening IHBV 2018
Jaarrekening IHBV 2017
Jaarrekening IHBV 2016
Jaarrekening IHBV 2015
Jaarrekening IHBV 2014
Jaarrekening IHBV 2013
Jaarrekening IHBV 2012

Activiteitenverantwoording

Jaarverslag IHBV 2017
Jaarverslag IHBV 2016
Jaarverslag IHBV 2015
Jaarverslag IHBV 2014
Jaarverslag IHBV 2013
Jaarverslag IHBV 2012

Gedragscode IHBV t.a.v. persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die door het IHBV worden verzameld, zoals namen en e-mailadressen, worden alleen opgeslagen in niet-openbare bestanden en worden niet ter inzage gegeven aan derden. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn opgevraagd, zoals het bijhouden van aanmeldingen voor activiteiten (bijv. HB-Café’s) en het verzenden van de IHBV-nieuwsbrief. Personen van wie het IHBV gegevens heeft opgeslagen, hebben recht op inzage in de bijgehouden gegevens en kunnen deze op verzoek laten wijzigen of verwijderen.