Inspiratiemiddag Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs

Op donderdag 23 mei 2019 was in Leiden de allereerste landelijke bijeenkomst van het netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs. De middag was zorgvuldig voorbereid door een enthousiaste stuurgroep van studentendecanen en hoogbegaafdenbegeleiders afkomstig van verschillende Nederlandse hogescholen en universiteiten.

De ruim 40 deelnemers aan de inspiratiemiddag (decanen, begeleiders, docenten, studenten en onderzoekers) gingen in verschillende rondes met elkaar in gesprek om ervaringen, behoeften en wensen uit te wisselen rondom hoogbegaafd zijn en studeren. Snel werd duidelijk dat er behoorlijk wat te wensen valt, maar dat er ook ruim voldoende goede ideeën zijn om het studeren van hoogbegaafde jongvolwassenen soepeler en soms ook succesvoller te helpen verlopen. Een eerste vereiste is bijvoorbeeld, dat breder erkend gaat worden dat hoogbegaafde studenten tegen specifieke obstakels aan kunnen lopen en dat de onderwijsinstellingen (deels in samenwerking met de overheid) iets kunnen doen in het wegnemen daarvan. Ook is het belangrijk dat de hoogbegaafdheid van studenten vaker herkend gaat worden en dat ze, al dan niet in een groep van hoogbegaafde medestudenten, studiebegeleiding op maat krijgen aangeboden.

Op 31 oktober 2019 zal de volgende bijeenkomst van het netwerk HB-HO worden georganiseerd. Voor meer informatie en contactgegevens kun je het beste naar de gloednieuwe website van het netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs gaan.

Als IHBV ondersteunen we het netwerk HB-HO door onze kennis, informatie en ervaringen te delen. Tijdens de middag bleek dat nog lang niet iedereen in het hoger onderwijs het IHBV kent en wist dat we op onze website bijvoorbeeld leaflets over allerlei relevante deelonderwerpen hebben staan. Ook was nog niet iedereen bekend met de HB-cafés. Het idee van HB-cafés speciaal voor de doelgroep van jongvolwassenen sprak met name de studenten erg aan.

Esther Backbier, projectleider Onderzoek IHBV en eigenaar Werken aan Leren