Het IHBV werkt actief samen met de volgende partijen ten behoeve van het verzamelen en verspreiden van kennis:

 

HB-Wiki
HB-WIKI – de plaats waar je alles vindt over hoogbegaafdheid, opgezet door het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen en de Stichting WEBB.

Exentra
Het IHBV werkt samen met Exentra, het expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid in Vlaanderen. Exentra is de nieuwe naam van het CBO in Antwerpen en is ook verbonden aan de leerstoel bij Universiteit Hasselt, waar Prof. Dr. Tessa Kieboom en Prof Dr. Ir. Kathleen Venderickx werkzaam zijn.
De samenwerking bestaat uit het gezamenlijk uitvoeren van en afstemmen over onderzoeken en het promoten van elkaars evenementen en sites. Daarnaast neemt mevrouw Venderickx zitting in het comité van aanbeveling van het IHBV.

HB-Forum
Begin april 2011 tekenden het IHBV en de eigenaar van het al langer bestaande en goed lopende HB-forum – Rianne van de Ven – een samenwerkingsconvenant. Dit betekent dat vanaf die dag het IHBV-forum rechtstreeks verbonden is met het HB-forum. Vanaf deze plaats is het HB-forum te bereiken via onderstaande link. Het IHBV heeft op het HB-forum een eigen ruimte, waarin het de communicatie met het hoogbegaafde publiek zal voortzetten.
Wij willen alle bezoekers die ons tot nu toe deelgenoot maakten van hun gedachten en ideeën danken voor hun vertrouwen en inzet. Uw inbreng kan helaas niet worden overgeheveld naar het HB-forum, Wij hebben de inhoud ervan echter intern veiliggesteld ter ondersteuning van ons beleid. Wij zouden u willen vragen of u zich nog een keer opnieuw wilt inschrijven op het HB-forum. Met excuus voor de overlast. Wij hopen dat het HB-forum een goede plek blijft waar hoogbegaafde volwassenen elkaar kunnen vinden.

Stichting Mensa Fonds
Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseren zij door kennis te verspreiden over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek te ondersteunen.

Mensa
Mensa is een internationale organisatie van en voor zeer intelligente mensen met ruim 100.000 leden. Lid worden kan ieder die op een erkende intelligentietest scoort bij de hoogste 2 procent van de bevolking. Mensa Nederland telt bijna 4.500 leden.

SENG
SENG is dedicated to fostering environments in which gifted adults and children, in all their diversity, understand and accept themselves and are understood, valued, nurtured, and supported by their families, schools, workplaces and communities.

Choochem
Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.