29 en 30 maart 2017 Tweedaagse Masterclass voor Coaches/Counselors Hoogbegaafde Volwassenen

Tot nu toe is er nog nauwelijks aandacht voor de vraag wat effectieve interventiemogelijkheden zijn voor coaches en/of counselors om hoogbegaafde volwassenen goed te begeleiden. Wereldwijd is dit een nog onderbelicht terrein, terwijl de behoefte aan coaches voor hoogbegaafde volwassenen groeit. Hoog tijd dus om daar iets aan doen met deze tweedaagse Masterclass voor Coaches en Counselors op 29 en 30 maart a.s. in “Het Huis” te Utrecht.
Het IHBV heeft twee inspirerende psychotherapeuten uitgenodigd die beiden jarenlange ervaring hebben in het begeleiden en behandelen van hoogbegaafde volwassenen: Lisa Erickson, uit Seattle (VS) en Maggie Brown uit Nieuw Zeeland. Beiden komen graag naar Nederland om hun kennis te delen met andere professionals die met hoogbegaafden werken. Een unieke kans voor verdieping en verspreiding van kennis over hoogbegaafde volwassenen m.b.t. voor hen passende coaching/counseling; zowel voor mensen in Nederland als daarbuiten.

Programma en thema’s:
De volgende onderwerpen komen aan de orde komen in deze Masterclass:


klik op de afbeelding om een pdf met het programma te downloaden
NB. ​de ochtendworkshop van Maggie Brown op dag 2 “A Life of Being Different: What we need to know about Cumulative Relational Trauma (CRT) and its impact on gifted adults” is inmiddels vol geboekt.

Het programma wordt in twee groepen van verschillend ervaringsniveau gestart:

Niveau 1: Voor hen die nog weinig ervaring hebben met en/of nog weinig onderlegd zijn in typische hoogbegaafden problematiek. Dit programma is zeer geschikt zowel voor al wel ervaren coaches in het coach-vak zelf, maar die zich nog weinig onderlegd voelen in het thema hoogbegaafdheid, als de coach/counselor die net is opgeleid.

Niveau 2: Voor hen die al ruim ervaren en onderlegd zijn in het coachen/counselen van hoogbegaafden. De typische hoogbegaafden-vragen, -behoeften en -kenmerken worden grotendeels bekend verondersteld. Daar wordt hooguit summier bij stilgestaan.

Deelnemers van niveau 1 volgen eerst de introductiesessie van Lisa (“being atypical is not the same as being abnormal”). Daarna zijn ook de andere workshops voor hen toegankelijk, waarbij de sessie “Cumulative Relational Misattunement and the Gifted” van Maggie Brown gericht is op de zeer ervaren HB-coaches/counselors.

Over de sprekers

Maggie Brown
Maggie Brown begrijpt als geen ander de uitdagingen waar een hoogbegaafde volwassene voor kan komen te staan. Zowel vanuit diepgaande persoonlijke ervaring, als vanuit haar training en het al meer dan dertig jaar werken als counselor, therapeut en coach voor hoogbegaafde volwassenen. Met passie en humor stelt ze de intrigerende onderwerpen aan de orde, waar je als coach mee te maken krijgt bij de begeleiding van een hoogbegaafd persoon, zoals bijvoorbeeld: cumulative relational trauma. Daarnaast geeft Maggie in een interactieve setting praktische tips en reikt ze methodes aan om specifieke HB-coachvaardigheden verder te ontwikkelen. Ze maakt daarbij veel gebruik van voorbeelden uit de praktijk.

Lisa Erickson
Lisa Erickson is psychotherapeut en heeft uitgebreide ervaring met het werken met hoogbegaafde personen en met het trainen van klinisch psychologen in het herkennen van de unieke behoeften van hoogbegaafden. Het begrijpen van het verschil tussen hoogbegaafdheid en de psychische ziektes kan bepalend zijn of een behandeling succesvol is: zodat iemand zich beter voelt in zijn leven en met zijn omstandigheden, in plaats van zich gefrustreerd en onbegrepen te voelen. Dit heeft ze ook persoonlijk ondervonden. Tijdens de masterclass zal Lisa onder andere ingaan op de implicaties van trauma voor het coachen (ACES).

Accreditatie
Leden van LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) krijgen op vertoon van hun deelname certificaat:
1 punt voor deelname aan 1 dag,
2.5 punten deelname aan beide dagen.

Algemene informatie

  • deze tweedaagse Masterclass is volledig in het Engels
  • data: woensdag 29 en donderdag 30 maart 2017
  • locatie: “Het Huis Utrecht” in het centrum van Utrecht (Boorstraat 107, 3513 SE Utrecht)
  • de dagen zijn inclusief lunch
  • aanvang beide dagen om 10:00 en eindigt om 17:00 uur (ontvangst vanaf 09:30 uur)
  • de woensdagavond is vrij van programma gehouden om op eigen initiatief elkaar op te zoeken en ervaringen en wensen te delen. Een lijst met restaurants en overnachtingsmogelijkheden wordt daartoe nog verstrekt
  • de deelname bedraagt €395,- voor beide dagen (€250,- voor 1 dag)
  • om enkel aan dag 2 deel te nemen moet je van niveau 2 zijn
  • accreditatie-aanvraag bij NOBCO loopt

Schrijf je direct in via het inschrijfformulier.
Voor vragen, neem contact op via [email protected]

Op 27 maart organiseert het IHBV samen met RINO Zuid in Eindhoven een geaccrediteerde Masterclass voor psychotherapeuten, psychiaters en (GZ- en andere) psychologen die nu al therapeutisch werken met hoogbegaafden en de GGZ-professionals die daar belangstelling voor hebben. Inschrijving hiervoor verloopt via RINO Zuid.