Medicatie en hoge intelligentie, oproep deelname vragenlijst tweede fase

Invloed van intelligentieniveau op medicatiegebruik en effecten van medicatie is nog niet eerder onderzocht. Het IHBV en het Erasmus MC willen daarom mensen met hoge intelligentie over dit onderwerp vragen stellen. Je hebt misschien onze eerste oproep voorbij zien komen. Nu start de tweede fase.

In deze fase van dit onderzoek verzamelen we door middel van een vragenlijst gegevens over medicatiegebruik en effecten en bijwerkingen van medicatie. De middelen die wij onderzoeken zijn paracetamol, ontstekingsremmende pijnstillers en middelen die u gebruikt vanwege astma en/of allergie. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst in te vullen als u op dit moment één of meerdere van deze middelen gebruikt?
Hieronder vindt u aanvullende gegevens met de link naar de vragenlijst van dit deel van het onderzoek.

Medicatie en hoge intelligentie, oproep deelname vragenlijst tweede fase

Geachte heer of mevrouw,

Bij deze zou ik, Aditi Hattangadi, u graag willen uitnodigen mee te doen aan een onderzoek naar medicatie en hoge intelligentie. Dit onderzoek is verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en vindt plaats in samenwerking met het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). U kunt deze tekst rustig doorlezen en eventueel met anderen bespreken.

Het doel van deze vragenlijst
De relatie tussen hoge intelligentie en het effect van medicatie is zover wij weten nooit wetenschappelijk onderzocht. Wij zouden door middel van een specifieke vragenlijst over meerdere middelen, namelijk paracetamol, ontstekingsremmende pijnstillers en middelen die u slikt vanwege astma en/of allergie, willen bepalen welke effecten en bijwerkingen er door hoog intelligente mensen worden ervaren.

Wie doen er mee?
De vragenlijst wordt verspreid onder leden van het netwerk van het IHBV en Mensa Nederland, die hun mailadres hebben achtergelaten in de vorige vragenlijst. Ook stellen wij deze vragenlijst open voor mensen die deze middelen slikken, maar niet hebben meegedaan aan de vorige vragenlijst. Wij hopen zo zoveel mogelijk mensen met een IQ gelijk aan of hoger dan 130 te werven die nu de bovenstaande middelen gebruiken.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Bij het verwerken van de gegevens zal zorgvuldig omgegaan worden met uw privacy. De gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen, zijn niet te herleiden naar uw persoon.

Zou u mogelijk ook vervolgvragen willen beantwoorden?
Bij sommige antwoorden zouden wij ook meer details willen horen over uw ervaring met het middel. Hiertoe zouden wij in een telefonisch (eventueel ook persoonlijk of via Skype) gesprek vragen willen stellen over de effecten die u ervaart. Daarom zouden wij graag willen weten of u later ook bereid zou willen zijn om vervolgvragen over uw ervaring te beantwoorden. Dit is de laatste vraag op de vragenlijst. Wij zullen dan contact met u opnemen om een gesprek in te plannen.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact met mij op te nemen via het mailadres [email protected].

Ik hoop dat u aan dit onderzoek wilt deelnemen. Ik ontvang graag uw antwoorden vóór 1 mei 2017. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

De vragenlijst vindt u hier: https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/meh/ls/index.php/554999?lang=nl

Met vriendelijke groet,
Aditi Hattangadi