Nieuwe IHBV Portefeuille: IHBV aan het Werk

Het IHBV heeft een nieuwe portefeuille ingesteld: IHBV aan het Werk. Deze portefeuille wordt geleid door een nieuwe vrijwilliger: Tessa van Iperen. Tessa gaat zich inspannen om de activiteiten van het IHBV bij bedrijven te vergroten. Welkom Tessa!

Als doelen zijn geformuleerd:

  • Meer bekendheid en begrip voor hoogbegaafdheid binnen organisaties
  • Zowel op het gebied van instroom, doorstroom als uitstroom is veel kennis te delen waar organisaties en vooral HB-ers voordeel uithalen in de vorm van medewerkerbehoud en werkplezier
  • Meer zichtbaarheid voor IHBV bij bedrijven, en specifiek HR afdelingen (en directies)
  • Geven van lezingen, presentaties en workshops (tegen een vergoeding die ten bate komt van IHBV)
  • Vanuit kansen en positivisme HB-schap onder de aandacht brengen (niet vanuit problemen en issues)

Op de organisatie-pagina kun je meer lezen over Tessa. Wil je haar over deze werkzaamheden benaderen, is zij bereikbaar via [email protected].