Deelnemers gezocht voor onderzoek naar veerkracht en ervaren gezondheid onder hoogbegaafde volwassenen

In samenwerking met het IHBV is het Instituut Psychologie, Gezondheids- en Medische Psychologie van de Universiteit Leiden een longitudinaal onderzoek gestart naar de relatie tussen veerkracht en ervaren gezondheid onder hoogbegaafde volwassenen. Ben je hoogbegaafd, tenminste 18 jaar en ben je de Nederlandse taal goed machtig, dan kun je ongeacht het land waar je woont, meedoen aan dit onlinevragenlijst onderzoek.

Via deze link ga je naar de vragenlijst.

Toelichting op het onderzoek

Mensen verschillen in de mate waarin ze veerkrachtig zijn. Sommige mensen zijn mentaal veerkrachtiger dan anderen. Door middel van een herhaalde afname van een digitaal in te vullen vragenlijst willen we nagaan wat het verband is tussen de mate van de persoonlijke veerkracht, de mate van welbevinden en de mate waarin diverse gezondheidsklachten worden ervaren.
Veerkracht staat voor het vermogen om met persoonlijke en situationele uitdagingen om te kunnen gaan. Sommige mensen hebben in hun leven met meer en/of grotere persoonlijke en situationele uitdagingen te maken dan anderen. Die verschillen maken het moeilijk om zonder informatie over de diverse uitdagingen de relatie tussen veerkracht en gezondheidsklachten te onderzoeken. In de vragenlijst worden daarom naast de vragen over veerkracht, gezondheid en welbevinden, ook een aantal vragen gesteld die bedoeld zijn om een beeld te krijgen van de persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden en (recente) uitdagingen in het leven van de respondenten.
De relatie tussen de verschillende variabelen is nog nooit eerder onderzocht en kan belangrijke aanknopingspunten opleveren voor het begrijpen van de verschillen in welbevinden en gezondheid van hoogbegaafde volwassenen. Mochten er duidelijke patronen uit de data naar voren komen, dan leveren die weer aanknopingspunten voor het verbeteren van het welbevinden, de gezondheid en mogelijk het vergroten van de persoonlijke veerkracht.
Om tot betrouwbare en relevante resultaten te kunnen komen hebben we zeer veel respondenten nodig. Deelname aan deze Nederlandstalige vragenlijst staat open voor alle hoogbegaafden vanaf 18 jaar die toegang hebben tot internet en het liefst tweemaal, maximaal een half uur per keer, willen besteden aan het beantwoorden van alle vragen.

Via deze link ga je naar de vragenlijst.

We sluiten de werving van fase 1 wanneer tenminste 2500 unieke respondenten de vragenlijst voor de eerste keer hebben ingevuld. Na een jaar krijgt iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld, via de mail een uitnodiging om de vragenlijst voor een tweede keer in te vullen.
We zullen iedereen in elk geval over de voortgang en de resultaten van het onderzoek op de hoogte houden via de Nieuwsbrief, de website en de social media van het IHBV.
Alvast hartelijk dank voor je belangstelling!

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de eindverantwoordelijke onderzoeker Dr. Véronique De Gucht ([email protected]) of met de IHBV-projectleider onderzoek Dr. Esther Backbier ([email protected]).