Oproep onderzoek hoge intelligentie en medicatie

Er wordt gezegd dat mensen met hoge intelligentie anders reageren op medicijnen dan mensen met een gemiddelde intelligentie. Dit is nog niet eerder onderzocht, daarom willen het instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) en het Erasmus MC mensen met hoge intelligentie over dit onderwerp vragen stellen. Hier tref je de oproep voor het onderzoek aan.

Oproep onderzoek hoge intelligentie en medicatie

Geachte heer of mevrouw,

Voor mijn Masteronderzoek willen ik, Aditi Hattangadi, en mijn begeleider, dr. A. Beerthuizen, u graag uitnodigen mee te doen aan een onderzoek naar medicatie en hoge intelligentie. Dit onderzoek wordt verricht vanuit het Erasmus MC te Rotterdam en vindt plaats in samenwerking met het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV: contactpersoon dr. Noks Nauta). Hieronder vindt u nadere uitleg.

Het doel van dit onderzoek
Bij het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) zijn verhalen bekend, waarin mensen met hoge intelligentie aangeven dat ze een anders reageren op medicatie dan mensen met een gemiddelde intelligentie. De relatie tussen hoge intelligentie en het effect van medicatie is zover wij weten nooit wetenschappelijk onderzocht. Wij zouden door middel van een korte vragenlijst aan individuen met een IQ hoger dan 129 eerst willen peilen welke medicatie wordt gebruikt.

Wie doen er mee?
Wij zoeken voor dit onderzoek een doelgroep van mensen met een IQ gelijk aan of hoger dan 130 op basis van een IQ test. Wij zouden graag medicatiegebruik willen onderzoeken, vandaar dat wij mensen die één (of meerdere) geneesmiddel(en) slikken willen bereiken. Deze vragenlijst wordt hiervoor verspreid in het netwerk van het IHBV en Mensa Nederland.

Om deel te nemen zijn dit de vragen die u zult beantwoorden:

  1. Wat is uw geslacht en leeftijd?
  2. Welke medicatie slikt u?
  3. Hoe vaak slikt u deze medicatie?
  4. Sinds wanneer slikt u deze medicatie?
  5. Een paar vragen over uw IQ:
   • kunt u aangeven hoe hoog dit is in een exact getal of range?
   • welke IQ-test u hiervoor gedaan heeft?
   • wanneer u deze IQ-test gedaan heeft?

  U kunt deze vragen online beantwoorden. De link naar de vragenlijst staat onderaan in de tekst.

  Wat gebeurt er met uw gegevens?
  Bij het verwerken van de gegevens zal zorgvuldig omgegaan worden met uw privacy. De gegevens die we tijdens het onderzoek verzamelen, zijn in de eindrapportage niet te herleiden naar uw persoon.

  Zou u mee willen doen aan de tweede fase?
  Na het verzamelen van gegevens in de eerste fase over welke medicatie er gebruikt wordt, willen wij in een volgende enquête vragen stellen over de effecten van het meest gebruikte middel (of meest gebruikte middelen). Daarom zouden wij graag willen weten of u ook bereid bent om een langere vragenlijst (met vragen zoals dosis, effect en bijwerkingen) over een (of meerdere) middel(en) te beantwoorden. U kunt dit aan het eind van de vragenlijst aangeven.

  Rapportage
  De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Dit zal na goedkeuring van mijn begeleider ook op de site van het IHBV worden gepubliceerd.

  Tot slot
  Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact met mij op te nemen via het mailadres [email protected].

  Ik hoop van harte dat u aan dit onderzoek wilt deelnemen. De vragenlijst staat open tot en met 5 maart 2017. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

  Mede namens dr. Beerthuizen en met vriendelijke groet, Aditi Hattangadi

  Hier vindt u de online vragenlijst: https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/meh/ls/index.php/952268?lang=nl